Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Blog > Regie nemen en houden

Regie nemen en houden

Regie nemen en houden

 

Bespreken wat je wilt in de tijd die ervoor staat gaat lang niet altijd vanzelf. Hoe houd je regie en stuur je aan op een kwalitatieve en relevante uitkomst? De juiste focus houden, een correcte interpretatie van de feiten, de tijd bewaken en goede afspraken maken. Het is een hele klus. Het is belangrijk om niet alleen de gespreksinhoud voor te bereiden, maar minstens zo zorgvuldig naar de aanpak van het gesprek te kijken. Hiermee maak je van een gesprek een doelgericht samenwerkingsmoment waarin je regie hebt heb houdt.

De volgende tips helpen.

 

  1. Voorbereiding. Neem het gesprek serieus. Denk na over de uitdagingen die je verwacht en bedenk oplossingen. En zorg voor een positief geformuleerd doel (of doelen) en een duidelijke agenda met plan van aanpak.
  2. Bespreek de agenda. Zorg ervoor dat jij en je gesprekspartner hetzelfde beeld hebben van de onderwerpen die moeten worden besproken en welke tijd daarvoor staat.
  3. Stem het positief geformuleerde doel af. Zorg ervoor dat het een doel is waar de ander ook een belang bij heeft. Stel de vraag: ”Kan je je vinden in dit doel?”
  4. Rolverduidelijking. Bespreek wat je van elkaar verwacht in het gesprek. Indien er meerdere mensen aan tafel zitten: wie doet wat? Indien er zaken besloten moeten worden: wie heeft welke bevoegdheid? Etc. Door stappen 2, 3 en 4 zorgvuldig te nemen leg je de basis voor samenwerking in het gesprek.
  5. Begin met luisteren. Laat de ander eerst zijn verhaal doen. Het creëert goodwill, geeft inzicht, en vergroot de kans dat hij daarna goed naar jouw verhaal kan luisteren.
  6. Pas consequent LSD toe. (Luisteren, samenvatten, doorvragen). Voor aandacht, rust en een juiste interpretatie van de inhoud.
  7. Emoties komen van rechts. Indien emoties een rol spelen in het gesprek. Vraag er respectvol op door en toon begrip.
  8. Meta communicatie. Kijk steeds hoe het gesprek verloopt inhoudelijk, procesmatig en qua sfeer. Bespreek en stuur bij waar nodig.