Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Blog > Tips voor lastige gesprekken

Tips voor lastige gesprekken

Tips voor lastige gesprekken

Als emoties en spanning de inhoud kleuren….

Alles wat je nog niet beheerst is lastig. Dat geldt ook voor sommige gesprekken. Bijvoorbeeld als er veel van afhangt en als er sprake is van emoties en oplopende spanning. Dat kan zijn door tegengestelde belangen of een verschil van interpretatie. Bij een conflict, of als je een negatieve boodschap moet brengen. Of in een bespreking met iemand waarmee het sowieso niet lijkt te ‘klikken’. Zonder de nodige ervaring kan je flink tegen dit soort gesprekken opkijken. Goed luisteren, uit je woorden komen, het gesprek structureren en je doelen bereiken is soms een hele kunst...

Deze tips helpen

  1. Maak tijd en zorg voor een rustige omgeving waar jullie niet gestoord worden.

  2. Zorg dat je eigen spanningsniveau hanteerbaar is. Bij teveel of te weinig spanning verlies je focus en controle. Reguleer je ademhaling en je spierspanning. Adem rustig uit en ontspan onnodig aangespannen spieren. Hoe comfortabeler je lijf, hoe beter je kunt luisteren en denken en hoe meer je in je kracht zit.

  3. Focus op een positieve uitkomst. Zorg voor een positief geformuleerd doel. Een doel waar de ander vrijwel zeker mee in zal stemmen. Benoem dit doel aan het begin van het gesprek en vraag of de ander zich erin kan vinden. Je kunt hier later in het gesprek nog eens aan refereren. Streef ernaar om van ieder gesprek een samenwerkingsmoment te maken.

  4. Breng rust, structuur en voldoende diepgang aan in het gesprek. Pas LSD toe. (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) Begin met luisteren en vat veel samen voordat je doorvraagt. Vraag veel door. Wees nieuwsgierig. Luister ook naar wat tussen de woorden doorklinkt. Probeer de ander echt te begrijpen. Dan gaat het dus ook over belangen en emoties. Vul vooral geen zaken voor de ander in.

  5. Emoties komen van rechts! Geef emoties de ruimte en toon begrip. Realiseer je dat begrip tonen voor hoe iemand iets ervaart niet hetzelfde is als gelijk geven op de inhoud. Wees daarin helder. Doseer je eigen emoties. Geef je meer lading dan de ander aankan, of dat passend is in de situatie, dan loop je het risico dat de ander dichtslaat of je niet serieus neemt. Als jezelf geen emotie toont zal de ander er ook geen rekening mee houden.

  6. Geef het juiste gewicht aan jouw boodschap, vraag, visie of belang. Als je wilt dat een ander iets oppikt, anders gaat zien of belangrijk gaat vinden zal je zelf het juiste voorbeeld moeten geven.

  7. Open mind. Het hoort bij een goede voorbereiding om te weten wat je met het gesprek wilt. Het hoort bij samenwerken en samen communiceren om je te kunnen laten verrassen en flexibel te zijn. Misschien kom je samen wel tot een betere uitkomst!

  8. Laat indien nodig de inhoud los en bespreek het proces. Zijn jullie beiden tevreden met het gesprek? Is er voldoende focus? Gaat het over voor het doel relevante zaken? Is er nog voldoende aandacht en energie? Voelt ieder zich voldoende gehoord en gezien? Zo niet, hoe repareren we dat?

  9. Rond zorgvuldig af. Vat de belangrijkste conclusies en afspraken samen. Wissel uit hoe jullie het gesprek hebben ervaren. Bedank de ander voor het gesprek.