Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Blog > Waarden omzetten in gedrag

Waarden omzetten in gedrag

Waarden omzetten in gedrag

Welke zaken vind je nu echt belangrijk? Wat raakt je en waardoor wordt je gedreven?
Dit zijn vragen die leiden je naar je persoonlijke waarden. Naar voor jou gevoelsmatige waarheden die kaders en richting geven. Een moreel kompas waarbij je een enorme klik kan ervaren als je overeenkomsten merkt bij een ander. En vervreemding als je niet dezelfde waarden deelt…..
Iedere zichzelf respecterende organisatie denkt na over visie en kernwaarden. Om intern de verbinding te maken en de neuzen dezelfde kant op te zetten. Naar buiten toe is het deel van de identiteit, het imago en de maatschappelijke relevantie van de organisatie.
Er zijn veel manieren ontwikkeld om waarden te formuleren en te presenteren. Hoe echter leef je die waarden, als individu en als organisatie? Hoe kun je waarden omzetten in gedrag?
De kracht van handelen vanuit waarden is dat gedrag intrinsiek gemotiveerd is en daarmee congruent, krachtig en geloofwaardig overkomt. In vergelijking tot gedrag gebaseerd op normen, die soms wel intrinsiek gevoeld worden, maar vaak ook als van buitenaf opgelegde regels.

Hier zijn een paar tips om waarden om te zetten in gedrag:

  1. Formuleer kernwaarden. 
  2. Vertaal de waarden naar in het dagelijks leven te herkennen gedrag.
  3. Reflecteer keer op keer en beoordeel of het gedrag dat je vertoont de waarden die je wilt naleven werkelijk laten zien.
  4. Gebruik hiervoor zowel zelfreflectie als feedback van anderen.
  5. Stel je gedrag bij.
  6. Binnen organisaties: creëer een sfeer waarbinnen zelfreflectie en feedback geven als vast en waardevol onderdeel van het werk wordt gezien.

Het omzetten van waarden in gedrag vraagt tijd en de discipline om bewust gedrag te vertonen. En de bereidheid om dit te blijven doen. Dat is moeilijker dan leven volgens externe (door opvoeding en de maatschappij) opgelegde normen en regels. De winst echter is een krachtig intern kompas, autonomie, congruentie en echtheid.

Resonant trainen in communicatie staat voor de volgende kernwaarden:

AUTONOMIE We zoeken in alle situaties een passende en acceptabele vorm om te kunnen zeggen wat we echt vinden en voelen. En stimuleren hetzelfde bij anderen.
BEKWAAMHEID We geven altijd het beste van onszelf, en werken naar nog beter. In relaties die we onderhouden en in de producten die we leveren.
GROEI We zijn zelf in ontwikkeling en integreren leren en groei in ons professionele en privé-leven.
INSPIRATIE We staan open voor nieuwe visies en inzichten. We delen nieuwe dingen en prikkelen anderen door open en authentiek te zijn.
VITALITEIT We geven mentaal en fysiek welzijn een centrale plek in ons leven en dat van anderen.