Coderen & interpreteren

Coderen en interpreteren, zenden en ontvangen

Zender & ontvanger

Communicatie is uitwisselen van informatie. Er zijn minimaal één zender en één ontvanger nodig. Er vinden bewerkingen plaats bij het overdragen van een boodschap. Bij iedere bewerking is er kans op ruis, waardoor de ontvanger iets anders kan begrijpen dan dat er bedoeld is. We noemen dat vervorming. Deze ontstaat door het proces van coderen en interpreteren.

CODEREN (woorden kiezen) is het omzetten van de boodschap in verbale en non-verbale symbolen. Woordkeuze, ondersteunende gebaren, mimiek, intonatie en/of het communicatiemiddel. Door weglating, verdraaiing, veralgemenisering of versterking ‘kleuren’ wij boodschappen al dan niet bewust. 

INTERPRETEREN is jouw betekenis geven aan de boodschap die je ontvangt. We kleuren de boodschap door eigen ervaringen, gevoelens, waarden, normen en verwachtingen. Hierdoor kan deze anders overkomen dan de zender had bedoeld.

Home Methodes & modellen Coderen & interpreteren