Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Covey in a nutshell

Covey in a nutshell

Covey 7 habits

Effectief leiderschap volgens Stephen Covey

Volgens Stephen Covey, de auteur van The Seven Habits of Highly Effective People, zit het geheim van effectief leiderschap in 7 (+1) eigenschappen. De eerste 3 gaan over het ontwikkelen van een een onafhankelijke instelling. Eigenschap 4 t/m 6 gaan over effectief samenwerken. En nummer 7 & 8 gaan over het verder ontwikkelen en uitdragen van de eerste 6. Hieronder worden de eigenschappen toegelicht.

1 t/m 3: basis voor onafhankelijkheid

Onafhankelijke mensen kiezen hun eigen doel, handelen vanuit hun kern en laten zich niet onnodig beïnvloeden door wat anderen doen. Zij nemen het initiatief, koersen bewust op hun doelen af en stellen prioriteiten. Onafhankelijke mensen houden zaken bij zichzelf en geven geen andere factoren de schuld als iets niet naar wens loopt. Eigenschap 1 t/m 3 helpen om onafhankelijk te worden.

1. Wees proactief

Proactieve mensen nemen initiatief om gebeurtenissen te beïnvloeden waarop ze invloed kunnen hebben. Zij richten zich vooral op hun eigen gedrag en hun eigen gedachten. Essentieel is hierbij de beïnvloedbaarheid van dingen. Covey spreekt van 'De cirkel van invloed en betrokkenheid'. In de cirkel van betrokkenheid bevinden zich dingen die we niet kunnen beïnvloeden, zoals 'de wereld', onze opvoeding, onze afkomst en het verleden. Proactieve mensen richten hun aandacht vooral op de cirkel van invloed. Voor de cirkel van betrokkenheid geldt wel dat we kunnen bepalen hoe we reageren op dingen die gebeuren. Proactieve mensen reageren niet automatisch (actie-reactie), maar kiezen bewust hoe ze reageren op de dingen waarmee ze worden geconfronteerd. (prikkel-keuze-respons)

2. Begin met het eind in gedachten

"Bepaal je eigen lot, of iemand anders doet het voor je”.

Effectieve mensen en teams werken van 'achter naar voren'. Zij hebben principes en een visie over wat zij willen bereiken. Zo bepalen zij hun toekomst. Om de consequenties van onze keuzes in goede banen te leiden moeten wij gebruik maken van principes zoals rechtvaardigheid, vriendelijkheid, respect, eerlijkheid of integriteit stelt Covey. Universele principes die tijd, plaats en cultuur overstijgen werken als een innerlijk kompas. Zonder principes zijn mensen stuurloos. Covey stelt dat het antwoord op deze vraag: “Wat zou je willen dat men tijdens je grafrede over je zegt?” helpt je om je leven zo in te richten dat dat ook werkelijk gebeurt.

3. Belangrijke zaken eerst

Stel prioriteiten. De wereld is steeds drukker en onvoorspelbaarder. Veranderingen gaan razend snel en alles gaat 24 uur door. Om effectief te zijn is het van groot belang om prioriteiten te stellen. Effectieve mensen besteden hun tijd vooral aan zaken die belangrijk zijn. Ze bekwamen zich in time-management en laten zich niet leiden door de waan van de dag.

3 t/m 6: basis voor wederzijdse afhankelijkheid

Indien aan de eerste drie eigenschappen wordt voldaan, kunnen mensen zich richten op een vruchtbare samenwerking met anderen. Daarvoor zijn eigenschappen 4 t/m 6 van belang.

4. Denk in termen van win-win

Om effectief te kunnen samenwerken, is denken in termen van win-win essentieel. Aan de basis van deze vierde eigenschap staat het denken in termen van overvloed. Veel mensen denken in termen van schaarste en denken dat er niet genoeg voor hen zal zijn. Zij denken in winnen-verliezen. Covey stelt hier tegenover dat van de mooiste dingen in het leven – zoals liefde, aandacht en geluk – genoeg is voor iedereen. Gun andere mensen evenveel als jezelf. Ook in het zakelijke verkeer. 

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Pas als we echt luisteren, zullen we anderen begrijpen. Volgens Covey komen bijna alle problemen voort uit gebrekkige communicatie. Met name uit ons onvermogen om echt, met inlevingsvermogen te luisteren zonder meteen te reageren. Elkaar werkelijk begrijpen leidt automatisch tot meer creativiteit in het oplossen van gezamenlijke problemen. 

6. Synergie

Synergie is het vanuit creatieve samenwerking kiezen voor de derde weg: niet mijn of jouw manier, maar een derde en betere manier. Het gaat om het respecteren en waarderen van verschillen. En om de intentie om onderlinge verschillen te overwinnen door het zoeken naar oplossingen die recht doen aan ieders wensen. Een synergetisch team is een team waarin mensen elkaar aanvullen en waarin het geheel meer is dan de som der delen.

7 & 8: basis voor permanent leren en inspireren

Tot slot blijft een effectieve leider altijd leren en verbeteren. Alleen zo kan de leider mensen inspireren en aanzetten tot het vinden van hun inspiratiebronnen.

7. Hou de zaag scherp

Deze eigenschap gaat over de continue vernieuwing met betrekking tot de vier dimensies van ons leven: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. In beweging blijven. Goed kan altijd beter!

8. Leef vanuit je kracht en leer anderen inspireren 

Leef vanuit je volledige potentie en inspireer anderen om hetzelfde te doen. Dit staat apart beschreven in het boek ‘De 8ste eigenschap’.