De cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkels van invloed en betrokkenheid

Er zijn enorm veel zaken waar we in meer of mindere mate bij betrokken zijn. Als je geen onderscheid maakt tussen wat echt belangrijk voor je is en wat iets minder, dan kun je jezelf uitputten in zorgen en gedachten over alle nieuwsfeiten, onrecht en leed die er in de wereld is. Vrijwel iedereen bakent dat dus af. Wat overblijft is de 'cirkel van betrokkenheid’. Je hebt er wat (meer) mee, maar je hebt er geen invloed op. Alle zaken waar je echt invloed op kunt uitoefenen liggen in de cirkel van invloed. Bij die zaken is het ook zaak dat je jouw invloed ‘pakt’.

Een voorbeeld:
Een ondernemer met een terras is betrokken bij het weer. Immers: bij mooi weer kan hij meer klanten, dus meer omzet verwachten. Hij heeft echter geen invloed op het weer. (cirkel van betrokkenheid)
Als hij de periode dat mensen van zijn terras gebruik maken wil verlengen kan hij kijken wat hij binnen zijn invloedssfeer kan doen om het terras ook op wat mindere dagen aantrekkelijk te maken. (cirkel van invloed) Denk aan terrasverwarming, een luifel, parasols, een serre, etc.

Pro-actief of re-actief gedrag

Door je aandacht en energie vooral in de cirkel van invloed te steken ben je pro-actief en neem je regie. Dat is een voorwaarde om je doelen te realiseren. Natuurlijk moeten we ons wel verhouden tot de zaken waar we geen invloed op hebben. Daar gaan mensen verschillend mee om. Re-actief gedrag is een reactie op de automatische piloot. (actie-reactie) Het overkomt iemand. Hij/zij heeft er geen grip op. Mensen die veel reactief gedrag vertonen kunnen dan ook snel uit het lood geslagen zijn en zich machteloos voelen.
Proactieve mensen realiseren zich dat ze zelf hun reactie op de dingen waarmee ze worden geconfronteerd kunnen kiezen. Tussen de prikkel en  de respons zit altijd een ruimte, waarin we zelf onze respons kunnen bepalen. Met andere woorden, zij bepalen zelf hoeveel aandacht ze zaken buiten hun invloedssfeer geven. Zij maken hierin bewuste keuzes en beheersen de kunst van het relativeren.

Home Methodes & modellen De cirkel van invloed en betrokkenheid