Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > De Vertrouwensformule

Wat is de vertrouwensformule?

De Vertrouwensformule

Een belangrijke sleutel tot professioneel succes bestaat uit het vermogen om bij anderen vertrouwen te wekken en om door hen in vertrouwen genomen te worden. Vertrouwen vormt de basis voor gehoord worden, voor klanttevredenheid en loyaliteit. Hoe kan je doelgericht werken aan vertrouwen? De Trust Equation geeft het antwoord.

Vertrouwensformule

De uitkomst van de formule is de mate waarin iemand de professional vertrouwt. Waarbij verschillende mensen verschillend gewicht geven aan de aparte onderdelen van de formule.

  • V = Vertrouwenswaardigheid
  • G = Geloofwaardigheid; ziet de ander jou als bekwaam en deskundig? Kennis, inhoud, de organisatie die je vertegenwoordigt leggen hier gewicht in de schaal.
  • B = Betrouwbaarheid; ziet de ander jou als betrouwbaar? Hier baseert men zich op acties, nauwkeurigheid, afspraken nakomen, zorgvuldigheid.
  • I = Intimiteit; voelt de ander zich bij jou op zijn gemak? Kan je luisteren en omgaan met gevoelige kwesties? 
  • ZO = Zelf-Oriëntatie, egocentriciteit; hoe is jouw balans tussen ruimte geven en nemen? In hoeverre ben je alleen met jezelf bezig, verlies je je in de ander, of is dit mooi in balans. Deze variabele legt het meeste gewicht in de schaal.

Door op jezelf te reflecteren aan de hand van de afzonderlijke onderdelen van de Trust Equation kan je ontdekken waar je meer in kunt investeren om sneller vertrouwen op te wekken.

Training: Doelgericht beïnvloeden