Het GROW model voor coaches

Het GROW model voor coaching

De essentie van coachen is vragen stellen. Hiermee zet de coach aan tot nadenken over de zaken waar iemand tegenaan loopt als hij zijn doelen wil realiseren. De vragen prikkelen, dagen uit, zetten zaken in een ander perspectief en stimuleren het zelf bedenken van oplossingen en vervolgstappen. Een handig model hiervoor is het GROW-model. Elk van de vier letters van het woord GROW staat voor een stap in het gesprek. Als je de stappen van het model goed doorloopt dan help je mensen om te groeien in hun werk, en ook als persoon.

Vragenlijst per letter van het GROW-model:
Goal (Doel)

 • Wat wil je bereiken?
 • Wat is het verwachte resultaat van je mogelijke acties?
 • Waar ligt dan de nadruk van dit gesprek op en hoe zal dat je doel beïnvloeden?
 • Hoe zou de situatie voor jou moeten zijn om tevreden te zijn?
 • Hoe meet je of je jouw doel hebt bereikt?
 • Hoe kan je jouw doel SMART maken?

Realiteit, Stand van zaken/feiten

 • Hoe ziet de situatie er nu uit? Waarom is dat problematisch?
 • Hoeveel impact en controle heb je momenteel op die situatie?
 • Wat heb je tot nu toe ondernomen? Waarom werkte dat wel of niet?
 • Wat heeft je tegengehouden om meer of andere dingen te proberen?
 • Wat zijn de consequenties als het je niet lukt?
 • Wie zijn erbij betrokken? Wat doen zij? Hoe belangrijk zijn zij om een goede oplossing te krijgen?

Opties

 • Welke alternatieven heb je? Hoe zou een lijstje eruit zien met je mogelijke acties?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de divers opties?
 • Hoe makkelijk of moeilijk zijn die opties voor jou?
 • Zijn er voor de verschillende opties ongewenste nevenverschijnselen?
 • Welke optie zal je het meeste voldoening geven?

Way forward, (will), acties

 • Welke optie ga je effectief uitproberen?
 • Hoe ga je weten of het effectief werkt?
 • Wie zijn de belangrijke spelers die het eindresultaat mee gaan bepalen? Hoe betrek je die personen bij je plan? Wie moeten geïnformeerd worden en waarover?
 • Wat zijn mogelijke obstakels om de actie te laten slagen?
 • Hoe voel je jezelf bij de gedachte aan het uitvoeren van deze optie? (zelfverzekerd, bang, twijfel, enthousiast...)
 • Hoe kan ik je verder ondersteunen bij dit initiatief?

Home Methodes & modellen Het GROW model voor coaches