Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

LSD Wat is luisteren, samenvatten, doorvragen?

Miscommunicatie ontstaat op het moment dat de ontvanger een boodschap anders ontvangt dan dat de zender deze bedoelt. Dit ontstaat bijvoorbeeld door ruis, incongruent gedrag van de zender en heel vaak door aannames en te snelle en verkeerde interpretatie van de boodschap. Je voorkomt veel miscommunicatie door LSD toe te passen. LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Effectief LSD toepassen voorkomt mis-verstaan en verbetert ieder gesprek.

Luisteren

Communicatie ontstaat door luisteren, wordt gaande gehouden door luisteren en eindigt als het luisteren ophoudt. In het kader van LSD spreken we van “Actief luisteren”: laten merken dat je luistert en aanmoedigen om door te praten. Door actief te luisteren draag je zorg voor kwalitatieve informatie en een goede relatie. Bij actief luisteren, spelen verbale en non-verbale elementen een rol. Het is een combinatie van de volgende elementen.

  • Non-verbaal aandacht-gevend gedrag. Aankijken en een rustige en ontspannen lichaamshouding.
  • Knikken, hummen, papegaaien.
  • Stiltes laten vallen.

Samenvatten

Minstens zo belangrijk is samenvatten. Door in je eigen woorden terug te geven wat een ander gezegd heeft, kun je controleren of je het begrepen hebt. Maak een samenvatting niet te lang, het gaat om de kern. “Als ik het goed begrijp dan bedoel je …..” of “Je wilt ……?”

Doorvragen

Met doorvragen kom je tot de kern. Het brengt diepgang in een gesprek en zet de ander aan tot denken. De makkelijkste manier om door te vragen is om enkele belangrijke woorden te herhalen op een vragende toon. Of met simpele vragen als: “Wat nog meer?’ of “Vertel.”

Lees ook: Wat zijn open vragen?

Training Inzicht in Effectieve Communicatie