Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Soorten agressie

Soorten agressie

Agressie: gedrag waardoor letsel of gevoelens van angst en onveiligheid kunnen ontstaan.

Agressie is in iedereen aanwezig. Frustratie bijvoorbeeld kan tot agressie leiden. Teleurstelling, verdriet, angst, wanhoop of stress zijn eveneens gevoelens die vaak aan agressief gedrag ten grondslag liggen. Er is ook agressie welke (bewust) wordt ingezet om bepaalde doelen te bereiken. Sommigen mensen hebben meegekregen dat agressie acceptabel is om je zin te krijgen. Tenslotte kan agressie ook door een ziektebeeld worden veroorzaakt. Of door medicijnen, drank of drugs. Agressie heeft verschillende uitingsvormen. Wij onderscheiden drie vormen van agressief gedrag:
Ongericht

Er wordt met veel kabaal of krachttermen uiting gegeven aan frustratie, onmacht en ongenoegen. De uitingen richten zich op het gevoel en de situatie.

De veiligste aanpak is: deëscaleren.

Gericht

Agressie wordt ingezet om een situatie naar de hand te zetten. De agressie richt zich op de professional. Deze wordt onder druk gezet om een doel te bereiken.

De veiligste aanpak is: tijdig begrenzen.

Willekeurig

Agressie als gevolg van een ziektebeeld, drugs of drankgebruik, of waarvan de oorzaak niet te herleiden valt.

De veiligste aanpak verschilt van situatie tot situatie.

Training Professioneel optreden bij agressief gedrag