Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Soorten agressie

Soorten agressie

Drie vormen van agressie

Agressief gedrag is gedrag waardoor letsel of gevoelens van angst en onveiligheid kan ontstaan. Agressie is in iedereen aanwezig. Gevoelens als frustratie, teleurstelling, verdriet, angst, wanhoop of stress kunnen aan agressief gedrag ten grondslag liggen. Er is ook agressie welke (bewust) wordt ingezet om doelen te bereiken. En agressie kan door een ziektebeeld worden veroorzaakt. Of door medicijnen, drank of drugs. Goed inschatten wat de oorzaak van agressie is helpt om de juiste benadering te kiezen. Wij onderscheiden drie vormen van agressief gedrag.

Ongericht

Er wordt met veel kabaal of krachttermen uiting gegeven aan frustratie, onmacht en ongenoegen. De uitingen richten zich op het gevoel en de situatie. De veiligste aanpak is: deëscaleren.

Gericht

Agressie wordt ingezet om een situatie naar de hand te zetten. De agressie richt zich op de professional. Deze wordt onder druk gezet om een doel te bereiken. De veiligste aanpak is: tijdig begrenzen.

Willekeurig

Agressie als gevolg van een ziektebeeld, drugs of drankgebruik, of waarvan de oorzaak niet te herleiden valt. De veiligste aanpak verschilt van situatie tot situatie.

Training: Agressie tijdens het werk