Wat is coachen?

Wat is coachen?

Een coach ondersteunt een andere professional om doelen te realiseren en zich te ontwikkelen. De voornaamste tools van een coach zijn: luisteren, vragen stellen en feedback geven. Coachen is een vaardigheid die veel oefening vergt. Het is een doelgericht proces gericht op bewustwording en persoonlijke groei. Coachen is helpen om processen inzichtelijk te maken, prestaties te verbeteren en zelfredzaamheid te vergroten.

De juiste houding:

  • Zonder waardeoordeel ten opzichte van de ander en het probleem.
  • Nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd. 
  • Bereid om de ander te volgen en uit te dagen. 

Coachen is niet onderwijzen of instrueren, oplossingen aanreiken, problemen overnemen. Een goede coach blijft ook zelf leren en zal zichzelf keer op keer de volgende vragen moeten stellen:

  • Van waaruit handel ik en wat wil ik bereiken? 
  • Welke belemmerende, dan wel bekrachtigende overtuigingen heb ik?
  • Welke vaardigheden heb ik? Welke heb ik te ontwikkelen? 
  • Welk gedrag laat ik zien en met welke effecten? Wat kan ik verbeteren?

De basis-vragen

De essentie van coachen is vragen stellen. Hiermee zet de coach aan tot nadenken over de zaken waar iemand tegenaan loopt als hij zijn doelen wil realiseren. De vragen prikkelen, dagen uit, zetten zaken in een ander perspectief en stimuleren het zelf bedenken van oplossingen en vervolgstappen. Daarbij is het GROW model een handig gespreksmodel.

De inzet van de coachee

Om een coachinstraject succesvol te kunnen laten zijn wordt ook iets van een coachee verwacht. Te weten:

  • In potentie bekwaamheid voor het doel wat wordt gesteld.
  • Motivatie.

Training: Coachend leiderschap

Home Methodes & modellen Wat is coachen?