Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Wat is coachen?

Wat is coachen?

Wat is coachen?

Een coach ondersteunt een andere professional om werkgerelateerde doelen te realiseren en zich verder te ontwikkelen. Daarbij zijn de voornaamste tools: goed luisteren, vragen stellen en feedback geven. Goed coachen is een vaardigheid die veel oefening vergt. Het is een gestructureerd en doelgericht proces gericht op effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei. Door processen inzichtelijk te helpen maken helpt de coach prestaties te verbeteren en zelfredzaamheid te vergroten. De juiste houding voor een coach is die van ‘neutrale getuige’:

 • Zonder waardeoordeel ten opzichte van de ander en het probleem.
 • Nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd. 
 • Bereid om de ander te volgen en uit te dagen. 

Coachen is niet onderwijzen of instrueren, oplossingen aanreiken, problemen overnemen. Een goede coach blijft ook zelf leren en zal zichzelf keer op keer de volgende vragen moeten stellen:

 • Van waaruit handel ik en wat wil ik bereiken? 
 • Welke belemmerende, dan wel bekrachtigende overtuigingen heb ik?
 • Welke vaardigheden heb ik? Welke heb ik te ontwikkelen? 
 • Welk gedrag laat ik zien en met welke effecten? Wat kan ik verbeteren?

De basis-vragen

De essentie van coachen is vragen stellen. Hiermee zet de coach aan tot nadenken over de zaken waar iemand tegenaan loopt als hij zijn doelen wil realiseren. De vragen prikkelen, dagen uit, zetten zaken in een ander perspectief en stimuleren het zelf bedenken van oplossingen en vervolgstappen. Daarbij maakt de coach gebruik van vier standaardvragen waarop vanzelfsprekend intensief moet worden doorgevraagd:

 • Wat is je doel? (Gewenste situatie)
 • Hoe is het nu? (Huidige situatie)
 • Wat belemmert je om stappen te nemen? (Hindernissen)
 • Wat heb je 'in huis' om te gebruiken, kan je helpen? (Hulpbronnen)

De inzet van de coachee

Om een coachinstraject succesvol te kunnen laten zijn wordt ook iets van een coachee verwacht. Te weten:

 • In potentie bekwaamheid voor het doel wat wordt gesteld.
 • Motivatie.

Training Coachend leiderschap?