Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Wat is de Roos van Leary?

Wat is de Roos van Leary?

Menselijke interactie

In elke communicatie spelen twee aspecten: de inhoud en de betrekking. Bij de inhoud gaat het om feitelijke informatie die voornamelijk verbaal wordt overgebracht. De betrekking verwijst naar de manier waarop het bericht moet worden opgevat. Dit kan verbaal en non-verbaal gebeuren en ook de context speelt hierin een rol. Schreeuwen heeft een andere betekenis op een vrijgezellenfeest dan in een echtelijke situatie.
In onze communicatie delen we bewust of onbewust altijd iets mee over de relatie tussen ons en de ander waarmee we communiceren. Het is non-verbaal vaak goed te merken of we een ander mogen of niet en het is voor een observant meestal niet moeilijk om hiërarchische verhoudingen tussen mensen juist in te schatten.
Timothy Leary is een Amerikaanse gedragswetenschapper die heeft onderzocht hoe gedrag, gedrag oproept.

Actie-reactie-patronen

Mensen reageren niet willekeurig op elkaar. Er zijn vaste patronen te herkennen. Dit betekent dat het gedrag van A een voorspelbare reactie bij B zal oproepen. Door inzicht in deze actie-reactie-patronen krijg je meer controle over de manier waarop mensen op jou reageren en jij op een ander. We kunnen, door na te denken over de manier waarop we communiceren bewust ingrijpen in processen die meestal automatisch en intuïtief verlopen. En daarmee ongewenste patronen doorbreken.
De actie-reactie-patronen vinden plaats op het betrekkingsniveau. De Roos van Leary helpt ons daarnaar te kijken.
Daarbij spelen er twee vragen:

  1. Wie is BOVEN en wie ONDER? Ofwel wie neemt de leiding, is pro-actief, initiatiefrijk en wie volgt, is afwachtend, reactief?
  2. Werken we SAMEN of werken we elkaar TEGEN?

Basisprincipes Roos van LearyRoos van Leary

  • BOVEN gedrag  roept ONDER gedrag op.
  • ONDER gedrag roept BOVEN gedrag op.
  • TEGEN gedrag roept TEGEN gedrag op.
  • SAMEN gedrag roept SAMEN gedrag op.

In de 'Roos' kunnen we 8 verschillende posities innemen met daarbij 8 verschillende gedragingen. Geen van de gedragingen is op zichzelf als positief of negatief te kwalificeren.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze wetmatigheden.
BOVEN en ONDER kan ook door de hiërarchische relatie kan worden bepaald.
Mensen passen hun gedrag aan per situatie. Waar iemand op de ene plek misschien vooral TEGEN gedrag vertoont kan hij op een andere plek vooral aan de SAMEN-kant zitten.

Wat heb je hier nu aan?

Gedrag roept gedrag op. Dat weten we allemaal. Leary ontdekte wetmatigheden in de patronen van actie–reactie.
Deze wetmatigheden kunnen je helpen om beter door te hebben wat er gebeurt als jij gedrag vertoont waar je achteraf niet blij mee bent. Waarom iemand je toch weer wist te verleiden om de strijd aan te gaan, of je maar terug te trekken.
Inzicht in de eigen patronen helpt je bewust te worden waarom je in bepaalde valkuilen stapt. Dit bewustzijn helpt je om deze patronen te doorbreken. Om in vrijheid een positie in de ‘Roos’ te kiezen en je gedrag zo in te zetten dat het effectief is.