Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Wat is de Trust Equation?

Wat is de Trust Equation?

Trust equasion

Een belangrijke sleutel tot professioneel succes bestaat uit het vermogen om bij anderen vertrouwen te wekken en om door hen in vertrouwen genomen te worden. Vertrouwen vormt de basis voor gehoord worden, voor klanttevredenheid en loyaliteit. Hoe kan je doelgericht werken aan vertrouwen? De Trust Equation geeft het antwoord.

Trust Equation (vertrouwensformule)

De uitkomst van de formule is de mate waarin iemand de professional vertrouwt. Waarbij verschillende mensen verschillend gewicht geven aan de aparte onderdelen van de formule.

  • Credibility/geloofwaardigheid: woorden, kennis, inhoud, de organisatie die je vertegenwoordigt.
  • Reliability/betrouwbaarheid: acties, nauwkeurigheid, afspraken nakomen, zorgvuldigheid.
  • Intimicy/intimiteit: empathie/openheid, de mate waarop je een ander zich op zijn gemak kan laten voelen bij jou, in hoeverre kan je gevoelige kwesties en/of moeilijke onderwerpen met de ander bespreken.
  • Self Orientation/Egocentriciteit: in hoeverre ben je alleen met jezelf bezig, verlies je je in de ander, of is dit mooi in balans. Deze variabele legt het meeste gewicht in de schaal.

Door op jezelf te reflecteren aan de hand van de afzonderlijke onderdelen van de Trust Equation kan je ontdekken waar je meer in kunt investeren om sneller vertrouwen op te wekken.

Training: Succesvol adviseren