Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Wat is meta-communicatie?

Wat is meta-communicatie?

Meta-communicatie is communicatie over het gesprek. Verloopt dat naar wens? Gaan we het resultaat boeken wat we willen als we het gesprek op dezelfde wijze voortzetten? Meta-communicatie vraagt een helikopterview. Je ‘hangt’ als het ware boven een het gesprek, analyseert het proces en bepaalt van daaruit de vervolgstappen. Gebruik de verschillende communicatieniveaus als ingang:

Relatie of betrekkingsniveau

 • Wordt er voldoende aandacht besteed aan de expressieve en relationele aspecten van de boodschap?
 • Worden non-verbale zaken opgemerkt en benoemt?
 • Draagt de sfeer bij aan het gewenste resultaat? Zijn er zaken die storen?
 • Is er aandacht, interesse en inlevingsvermogen. Wordt er actief geluisterd?
 • Is er sprake van constructief samenwerken?
 • Hoe is het energie niveau?

Inhoud

 • Worden de juiste zaken besproken met het gewenste resultaat?
 • Wordt er voldoende doorgevraagd, (open vragen?), is er voldoende diepgang?
 • Wordt er op juiste manier LSD toegepast? (luisteren, samenvatten, doorvragen.)
 • Worden relevantie en volledigheid bewaakt?
 • Worden onderwerpen goed afgerond voordat een nieuw punt wordt aangesneden?
 • Zijn afspraken SMART?

Procedure

 • Verloopt het gesprek procesmatig optimaal?
 • Is iedereen voldoende voorbereid?
 • Is duidelijk hoeveel tijd er voor het gesprek is? En hoeveel per onderwerp?
 • Is de agenda duidelijk besproken?
 • Zijn de doelen voor iedereen helder?
 • Is de aanpak per onderwerp besproken?
 • Worden agenda en structuur (Kop, Romp, Staart) goed gevolgd? Wordt er bijgestuurd waar nodig?

Door interventies te plegen op het juiste niveau neemt de kwaliteit van een gesprek enorm toe.