Wat is NLP?

Wat is NLP

Neuro linguïstisch programmeren (NLP) is een communicatiemodel dat zich richt op de structuur van onze subjectieve ervaring. Daarin kijkt NLP naar de wisselwerking tussen taal, gedachten, gevoelens en zintuiglijke indrukken. Het helpt om inzicht te krijgen in de drijfveren onder ons handelen.
De grondleggers van NLP zijn John Grindler, en Richard Bandler. Neuro verwijst naar de interactie tussen ons zintuigelijk waarnemen en ons centrale zenuwstelsel. Dit is de basis van onze ervaringen. Linguïstisch verwijst naar de taal die wij gebruiken om onze denk- en gevoelspatronen betekenis te geven. Programmeren verwijst naar onze denk-, voel- en gedragspatronen en het vermogen om deze te analyseren en te veranderen.
NLP biedt een koffer vol gereedschap om doelen te stellen en te realiseren. Bijvoorbeeld de meta-programma's, het principe van 'Rapport maken' en de Logische Niveau's.

NLP is bruikbaar op verschillende gebieden:

 • Effectieve communicatie
 • Modelleren: ongekende vermogen te kennen en te ontwikkelen
 • Coaching
 • Het bewust maken van onbewuste processen, en gereedschap bieden om er anders mee om te gaan

NLP hanteert een aantal uitgangspunten/vooronderstellingen:

 • De Kaart is niet het Gebied
 • De betekenis van een boodschap is de reactie die zij oproept
 • Leer de taal van jezelf en van de ander: beïnvloeding is creëren van overlap
 • Ieder mens heeft zijn hulpbonnen
 • De hersenen kunnen NIET niet verwerken
 • Eigen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag & eigen wereldbeeld

NLP technieken zijn bijvoorbeeld toepasbaar:

 • Om snel vertrouwen in eerste contact op te bouwen
 • Bij adviesvaardigheden
 • Voor verkopers
 • Voor leidinggevenden
 • In allerlei tweegesprekken.

Een NLP training leert je om krachtiger en doelgericht te handelen en je communicatieve vaardigheden zo te verbeteren dat je met nagenoeg iedereen contact kunt maken.

NLP & Persoonlijk Leiderschap

nlp

Home Methodes & modellen Wat is NLP?