Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Wat is persoonlijk leiderschap?

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid om jezelf te leiden, richting te geven en doelen te realiseren In je werk, carrière, persoonlijke ontwikkeling en leven. Door je kwaliteiten en talenten bewust in te zetten en door je valkuilen te vermijden. Door bewuste keuzes te maken wordt je minder geleefd, kan je jezelf zijn, en zul je meer betekenis ervaren. Belangrijke zaken hierbij zijn: luisteren naar je interne leider en moreel kompas en een pro-actieve houding ontwikkelen. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen = je eigen potentieel tot ontwikkeling brengen. Deze stappen geven handvatten hoe je dat kunt doen.

1. Bewustzijn en zelfkennis vergroten

Zelfkennis is de basis van persoonlijke ontwikkeling. Wie ben je? Wat vind je echt belangrijk? Welke overtuigingen heb je? Wat wil je bereiken? De weg naar Persoonlijk Leiderschap begint bij het beantwoorden van dit soort vragen. Bewustzijn betekent dat je bewust bent van jezelf, van jouw gevoelens en drijfveren, en dat je met aandacht aanwezig kunt zijn. Aandachtgebieden om bewustzijn en zelfkennis te vergroten zijn:

 • Gedrag. Inzicht in jouw gedragsstijl, persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.
 • Waarden. Inzicht in jouw normen, waarden en overtuigingen.
 • Interesses. Inzicht in jouw persoonlijke interesses.
 • Kennis, competenties en vaardigheden.
 • Inzicht in (mentale) belemmeringen.
 • Levenservaring.

2. Richting bepalen en doelen stellen

Uit onderzoek onder 40.000 mensen blijkt dat mensen met duidelijke doelen beter presteren dan mensen die geen doelen hebben. Wanneer je weet waar je voor staat en waar je naar toe wilt worden keuzes een stuk eenvoudiger. Een fundamenteel bestanddeel van persoonlijk leiderschap is dat je een richtinggevende visie, een moreel kompas ontwikkeld. Een intern kompas dat je richt op het juiste maakt je pro-actief. Je maakt bewust keuzes, met een duidelijke richting voor ogen, intrinsiek gemotiveerd. Het definiëren van een eigen persoonlijke missie kan je hierbij helpen. Deze vragen helpen je richting te bepalen en doelen te stellen:

 • Wat wil ik?
 • Waar doe ik het voor, wat drijft mij?
 • Wat is voor mij belangrijk?
 • Welke resultaten wil ik behalen?
 • Waar wil ik mee stoppen?
 • Wat wil ik behouden?

3. Verwezenlijken en zelfmanagement

Met stap 1 & 2 samen leg je een goed fundament. Je bent gemotiveerd en hebt je richting helder. Dan is het tijd om in actie te komen en te werken aan verandering. De volgende aandachtgebieden dragen bij aan succes.

Discipline

Patronen doorbreken is werken. Het vraagt discipline en volhouden. Nieuw gedrag, of een nieuwe gewoonte aanleren heeft minimaal 21 dagen nodig.

Fysiek en mentaal welzijn

Persoonlijk leiderschap kan niet zonder zorg voor fysiek en mentaal welzijn. Denk daarbij aan:

 • Vitaliteit. Letten op je lichaamshouding, gezond eten en bewegen, geeft energie.
 • Luisteren naar signalen van je lijf. Vermoeidheid, spanning in het lijf, pijnen, het zijn vaak waardevolle signalen over hoe anderen, of wijzelf met ons omgaan. Leren luisteren naar deze signalen, ze waarderen en er naar handelen is een belangrijk aspect van congruent gedrag.
 • Wees positief. Stel positieve, aantrekkelijke doelen. Denk positief. Kijk vooral naar wat lukt en wat beter kan. En vergeet niet te lachen.
 • Rust. Topsporters geven evenveel aandacht aan inspanning als aan ontspanning. Een persoonlijk leider neemt hier een voorbeeld aan.
 • Reflectie. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle mensen een goed vermogen tot (zelf)reflectie hebben. Wat doe ik, en hoe doe ik het, is mijn koers nog de juiste? Waar stel ik deze bij? Het zijn vragen die bijdragen aan continue verbetering.

Timemanagement

Een goed timemanagementsysteem maakt het verschil tussen doelen hebben en doelen halen. Wanneer je geen methode hebt om orde op zaken te krijgen, loop je achter de feiten aan en zul je geen regie kunnen nemen over je dag.

Positioneren en assertiviteit

Positioneren is plek innemen. De interactie aangaan met anderen op een passende wijze. Met voldoende plek voor de ander en voor jezelf. We onderscheiden drie soorten gedrag: sub-assertief, assertief en agressief. Het spreekt voor zich dat je met een sub-assertieve houding niet op je eigen doelen kunt sturen. Agressief gedrag werkt ook niet goed. Als je uitsluitend op je eigen doelen stuurt, wil men op den duur niet meer met je werken. Assertief gedrag is de beste keuze.

Communicatie

Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk om goed te kunnen communiceren. Inzicht in menselijk gedrag en communicatieprocessen gecombineerd met een uitgebreid pakket aan communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar. Zorgen dat je gehoord wordt, draagvlak creëren voor jouw doelen, in een team je eigen mening volgen, anderen confronteren en ook iets met hen opbouwen. Zonder zorgvuldige doelgerichte communicatie lukt dat niet.

Ondersteunende (communicatie-)modellen bij persoonlijk leiderschap