Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Wat is SMART?

Wat is SMART?

Wat is SMART?

SMART DOELEN FORMULEREN

Een bekende richtlijn om eenvoudig en eenduidig doelen te formuleren is SMART. Door doelen SMART te formuleren worden vage en vrijblijvende doelen voorkomen. Een SMART-Doel is een concreet doel wat duidelijke handvatten geeft om mee te werken waardoor er ook echt wat van terecht komt. Het maakt het controleren van het resultaat helder en eenvoudig.
Daarnaast is een SMART zo concreet is dat het door iedereen gelijk te begrijpen valt.

Toelichting per letter

Specifiek

 • Is het doel specifiek en duidelijk geformuleerd? In termen van wat en hoe?
 • Is het doel geformuleerd in termen van concreet gedrag en concreet resultaat?
 • Welke concrete stappen zijn nodig om het doel te realiseren?

Meetbaar

 • Hoe is duidelijk dat het doel bereikt is?
 • Wat is dan merkbaar anders?
 • Hoe is het resultaat te toetsen?

Acceptabel

 • Is het een 'gezond’ doel?
 • Wat zijn de consequenties van het bereiken van het doel voor alle betrokkenen?
 • Zijn er eventuele negatieve bijeffecten? Zijn die acceptabel?

Realistisch

 • Is het doel haalbaar?
 • Welke invloed is er van omgevingsfactoren? Welke helpend? Welke tegenwerkend?
 • Wat kan helpen bij tegenslag?

Tijdgebonden

 • Wanneer is het doel bereikt? Is het af?