Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Wat is Transactionele Analyse?

Wat is Transactionele Analyse?

Transactionele analyse (TA) is een theorie over mensen, gedrag, interactie, communicatie en verandering. TA werd ontwikkeld in de jaren vijftig door Eric Berne, een Canadese psychiater. Berne was van mening dat psychologische begrippen voor iedere leek toegankelijk moeten zijn. TA combineert heldere theorie met veel diepgang.

Lastige gesprekken & oude patronen

In communicatie kunnen zich situaties voordoen die niet gewenst zijn. Bij veel gesprekken die mis (dreigen te) gaan zijn emoties de oorzaak. Het gedragsmodel van de TA is een methode om deze situaties te analyseren.

De TA gaat in grote lijnen uit van drie basishoudingen van waaruit we communiceren met anderen; de Ouder, de Volwassene en het Kind. Het leren herkennen van ons eigen gedrag en dat van anderen binnen deze posities is een belangrijke stap naar het verbeteren van onze communicatie met anderen.

Ouder-, Volwassene-, Kind-posities

De Ouder: Als we vanuit deze houding communiceren, praten we vanuit normen en waarden. Vaak vertellen we anderen vanuit deze houding hoe iemand iets moet doen, of juist moet laten. De manier waarop dat gebeurt is bepalend voor hoe de boodschap overkomt.

De Volwassene: Vanuit onze Volwassene communiceren we volgens dit model vooral uit de ratio. Het gedragspatroon van de Volwassene kenmerkt zich vooral door het stellen van vragen en het reageren op basis van feiten.

Het Kind: Dit communicatiepatroon komt naar voren als we ons opstellen vanuit het gevoelsmatige en emotionele gedeelte in ons.

De Ouder, Volwassene en Kind-posities worden ook wel Ego-toestanden genoemd. Ander zeer bruikbare instrumenten die de TA ons biedt zijn de Dramadriehoek en inzicht in Driver-gedrag.

Intonatie & Non-verbaal

De toon waarop iets gezegd wordt en ander non-verbaal gedrag is bepalend voor hoe iets overkomt. Als iemand vraagt. "waar kom je vandaan?" ligt het aan de mimiek en intonatie of we de vraag kunnen classificeren als Volwassen-actie of meer een actie vanuit de Ouder-positie of vanuit het Kind. Het effect van de vraag zal ook steeds anders zijn.

Toepassing TA

TA is zowel professioneel als persoonlijk te gebruiken. Het kan overal gebruikt worden waar behoefte bestaat aan het begrijpen van individuen, relaties en communicatie. TA is een bruikbare methode bij de ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit in elke context. Bijvoorbeeld om:

  • communicatie en samenwerking met anderen te verbeteren
  • de groei van jezelf, anderen, een bedrijf of organisatie te stimuleren
  • autonomie van jezelf en anderen te bevorderen
  • de kwaliteit van je leven en van je relaties te verbeteren
  • vastzittende en zich herhalende disfunctionele patronen te herkennen en veranderen

Meer informatie?