Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Wat zijn de communicatieniveau's?

Wat zijn de communicatie-niveaus?

Wt zijn de communecatienieveau's?Niet alleen ‘wat’ we communiceren is van belang. Het ‘hoe’ is mede bepalend voor het resultaat. De ‘toon die de muziek maakt’ geeft veel informatie over de onderlinge relatie, ofwel de betrekking. We spreken van het inhoudsniveau, de betrekking en het procedureniveau bij communiceren. De procedure is het niveau wat je helpt gestructureerd en efficiënt gesprekken op te bouwen. De drie niveau’s beïnvloeden elkaar continu. Constructieve communicatie kan pas soepel verlopen als de andere niveaus’s ook de juiste aandacht krijgen.

INHOUD: de informatie die wordt uitgewisseld

Te weinig afstemming op de inhoud resulteert vaak in misverstanden, gebrek aan focus, in herhaling vallen, slechte afspraken, enz.
Zorgvuldig omgaan met het inhoud betekend in de praktijk aandacht hebben voor, en sturen op de volgende zaken:

 • Worden de juiste zaken besproken met het gewenste resultaat?
 • Wordt er voldoende doorgevraagd, is er voldoende diepgang?
 • Wordt er op juiste manier LSD toegepast? (Luisteren, samenvatten, doorvragen.)
 • Worden relevantie en volledigheid bewaakt?
 • Worden onderwerpen goed afgerond voordat een nieuw punt wordt aangesneden?
 • Zijn afspraken SMART?

PROCEDURE: hoe organiseren we het gesprek?

Te weinig aandacht voor het procedureniveau resulteert vaak in tijdsverlies, niet aan de belangrijke zaken toekomen, gebrek aan focus, enz.
Zorgvuldig omgaan met het procedureniveau betekend in de praktijk aandacht hebben voor, en sturen op de volgende zaken:

 • Verloopt het gesprek procesmatig optimaal?
 • Is iedereen voldoende voorbereid?
 • Is duidelijk hoeveel tijd er voor het gesprek is? En hoeveel per onderwerp?
 • Is de agenda duidelijk besproken?
 • Zijn de doelen voor iedereen helder en committeert iedereen zich aan de doelen?
 • Is de aanpak per onderwerp besproken?
 • Worden agenda en structuur goed gevolgd? Wordt er bijgestuurd waar nodig?

BETREKKINGSNIVEAU: relatie, sfeer, omgangsvormen

Hierin onderscheiden we drie aspecten: interactie, macht & Gevoel.

Te weinig aandacht voor het betrekkingsniveau resulteert snel in een niet constructieve sfeer, gebrek aan draagvlak, ja zeggen, nee doen, enz.
Zorgvuldig omgaan met het betrekkingsniveau betekend in de praktijk aandacht hebben voor, en sturen op de volgende zaken:

 • Is er voldoende aandacht voor de expressieve en relationele aspecten van de boodschap?
 • Laat men elkaar uitspreken?, wordt er geluisterd?, worden vragen beantwoord? Etc.
 • Is er een hiërarchische verhouding?, heeft iemand meer kennis?, wordt er druk uitgeoefend?
 • Worden non-verbale zaken opgemerkt en benoemt?
 • Krijgen gevoelens een plek in het contact of worden ze genegeerd?
 • Draagt de sfeer bij aan het gewenste resultaat? Zijn er zaken die storen?
 • Is er sprake van constructief samenwerken?
 • Hoe is het energie niveau?

Meta-communicatie

Meta-communicatie is communicatie over het gesprek. Verloopt dat naar wens? Gaan we het resultaat boeken wat we willen als we het gesprek op dezelfde wijze voortzetten? Meta-communicatie vraagt een helikopterview. Je ‘hangt’ als het ware boven een het gesprek, analyseert het proces en bepaalt van daaruit de vervolgstappen. Meta-communicatie is communiceren over Inhoud, Proces, èn Betrekking.

Training: Inzicht in effectieve communicatie