Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Weerstand ombuigen

Weerstand ombuigen

Weerstand ombuigen

Er is geen verandering mogelijk zonder weerstand. Een opgelegde boodschap kan weerstand oproepen. Maar ook bij gewenste veranderingen speelt weerstand een rol. Weerstand heeft vele gezichten. Denk aan: verzet, stilte, twijfel, vragen blijven stellen, aanval, filosoferen, lacherig doen.  Weerstand s een belangrijk signaal. Er ligt meestal een emotie of een behoefte onder. De communicatie is erbij geholpen als we voorbij de eerste uitingsvorm kijken en contact maken met de behoefte die er onder ligt.

Angst voor:        Behoefte aan:
Falen                   Succes
Beperking           Autonomie
Isolement           Er bij horen
Conflict               Harmonie
Verlies                 Vasthouden

Tips om om te gaan met weerstand

De confrontatie met weerstand is uitdagend. De valkuil is groot om je aangevallen te voelen en je te gaan verdedigen, te discussiëren of een overhaaste oplossing aan te bieden. Dit kan ten koste gaan van de relatie met de betrokkene. Deze voelt zich namelijk door jouw reactie niet serieus genomen of zelfs aangevallen. Ongeacht hoe goed je het bedoelde. Om dit te voorkomen en er voor te zorgen dat een mogelijke oplossing met instemming wordt ontvangen volgen hier wat tips:

  • Neem het serieus
  • Zoek een ingang
  • Vat weerstand niet persoonlijk op
  • Blijf zoveel mogelijk bij jezelf
  • Luister actief en onderzoek de weerstand met deze 3 stappen:
  1. Herkennen; signaleren dat er iets is dat aandacht behoeft
  2. Erkennen; het aandacht geven, begrip tonen voor de emotie van de ander. De ‘storing’ voor laten gaan.
  3. Verkennen; vragen stellen; onderzoeken, de samenwerking zoeken.

Het goed doorlopen van deze stappen noemen we ‘meeveren’. Je verdiept je eerst in de ander om vervolgens aandacht voor jouw verhaal te krijgen. Als het je lukt om de ander het gevoel te geven dat je zijn kijk op de situatie serieus neemt, is het voor hem/haar een stuk makkelijker om zich open te stellen voor jouw kant van de zaak.

Training Doelgericht Beïnvloeden