Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Weerstand ombuigen

Weerstand ombuigen

Weerstand ombuigen

Er is geen verandering mogelijk zonder weerstand. Een opgelegde boodschap kan weerstand oproepen. Maar ook bij gewenste veranderingen speelt weerstand een rol. Weerstand heeft vele gezichten. Denk aan: verzet, stilte, twijfel, vragen blijven stellen, aanval, filosoferen, lacherig doen. Ook al kan de uiting van weerstand lastig zijn, het is een belangrijk signaal. Achter de weerstand ligt meestal een emotie of een behoefte.

Uitgangspunten in het omgaan met weerstand

  • Neem het serieus
  • Zoek een ingang
  • Luister actief en onderzoek de weerstand
  • Vat weerstand niet persoonlijk op
  • Blijf zoveel mogelijk bij jezelf

Drie stappen voor het omgaan met weerstand

De confrontatie met weerstand is uitdagend. Zeker als weerstand op een minder prettige toon wordt gebracht is de valkuil groot om je aangevallen te voelen en je te gaan verdedigen, te discussiëren of een overhaaste oplossing aan te bieden. Dit kan ten koste gaan van de relatie die je met de ander hebt. Deze voelt zich namelijk door jouw reactie niet serieus genomen of zelfs aangevallen. Ongeacht hoe goed je het bedoelde.
Om dit te voorkomen en er voor te zorgen dat een mogelijke oplossing met instemming wordt ontvangen bevelen we drie stappen aan in het omgaan met weerstand.

  • Herkennen; signaleren dat er iets is dat aandacht behoeft
  • Erkennen; het aandacht geven, begrip tonen voor de emotie van de ander. De ‘storing’ voor laten gaan.
  • Verkennen; vragen stellen; onderzoeken, de samenwerking zoeken.

Het goed doorlopen van deze stappen noemen we ook wel ‘meeveren’. Je verdiept je eerst in de ander om vervolgens aandacht voor jouw verhaal te krijgen. Als het je lukt om de ander het gevoel te geven dat je zijn kijk op de situatie serieus neemt, is het voor hem/haar een stuk makkelijker om zich open te stellen voor jouw kant van de zaak.