Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Over ons > Visie op L&D

Visie op Learning & Development

Visie op leren en ontwikkelen

In het bouwen aan een innovatieve, vitale en lerende organisatie zijn opleiding en ontwikkeling van medewerkers essentieel. Door de juiste opleiding beschikken werknemers over de kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om de functie uit te oefenen en aan veranderende functie-eisen te voldoen. Talenten worden optimaal benut en loopbaanontwikkeling wordt gefaciliteerd. Inzicht in bestaande kennis, competenties en vaardigheden is daarbij van groot belang, zodat de gap tussen bestaand en gewenst profiel duidelijk wordt.

Development programma’s

Resonant trainen in communiceren is dé didactische sparring partner voor interne Learning & Development specialisten, HR-professionals en stakeholders zoals managers, directeuren of teamleiders. Samen realiseren we een optimale aansluiting van de skills van de professionals op de marktvraag en het strategisch jaarplan middels een maatwerk opleidingsaanbod.
Development programma’s zijn een manier om strategische doelen in een organisatie te realiseren. Het optimale development-programma vindt zijn wortels, bestaansrecht en kompas in de missie en visie van een organisatie. Draagvlak, verbinding en samenwerking zijn essentieel om een opleidingstraject succesvol te laten zijn.