Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Over ons > Visie op L&D

L&D visie Resonant

In het bouwen aan een innovatieve, vitale en lerende organisatie zijn opleiding en ontwikkeling van medewerkers essentieel. Door de juiste opleiding beschikken werknemers over de kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om de functie uit te oefenen en aan veranderende functie-eisen te voldoen. Talenten worden optimaal benut en loopbaanontwikkeling wordt gefaciliteerd. Inzicht in bestaande kennis, competenties en vaardigheden is daarbij van groot belang, zodat de gap tussen bestaand en gewenst profiel duidelijk wordt.

Development programma’s

Resonant trainen in communiceren is dé didactische sparring partner voor interne Learning & Development specialisten en stakeholders zoals managers en directeuren. Samen realiseren we een optimale aansluiting van de skills van de professionals op de marktvraag en het strategisch jaarplan middels een maatwerk opleidingsaanbod.
Development programma’s zijn een manier om strategische doelen in een organisatie te realiseren. Het optimale development-programma vindt zijn wortels, bestaansrecht en kompas in de missie en visie van een organisatie. Draagvlak, verbinding en samenwerking zijn essentieel om een opleidingstraject succesvol te laten zijn.

Grondige analyse & heldere handvatten

Hoe sluiten we aan op vraag, cultuur, doel en strategie? Onze insteek is die van een documentairemaker. Deze verzamelt zoveel kwalitatieve informatie dat de startpositie als het ware reproduceerbaar is. Met een zelfde, even helder beeld van de gewenste situatie kunnen essentiële verschillen geanalyseerd worden. Vervolgens worden Blended leeroplossingen aangedragen waardoor de gewenste situatie realiteit wordt. Alsof een regisseur binnen de juiste kaders, goed geselecteerde en gedoseerde informatie én heldere spelaanwijzingen aandraagt. Met als doel: succesvolle medewerkers in een succesvolle organisatie.