Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Agressie en conflict hanteren > Agressie tijdens het werk

Agressie tijdens het werk

Training agressie tijdens het werk

Agressie is een subjectief begrip. Net zo subjectief als de grens over wat nog acceptabel gedrag is en wat niet meer. Die grens is aan verandering onderhevig. Gewenning maakt dat gedrag dat eerder als agressief gezien werd, als normaal wordt beschouwd. Dit leidt ertoe dat de norm verschuift en agressie soms wordt geaccepteerd. Het is belangrijk om als organisatie een visie te hebben waar het gaat om de aanpak van agressief gedrag. Professioneel optreden bij agressief gedrag vraagt afstemming en training.

In-company training Agressie tijdens het werk

Deze in-company training is voor alle bedrijven en organisaties waarvan de medewerkers met agressie te maken kunnen krijgen. Van klanten, bewoners, patiënten, hun begeleiders, etc. In de training leren uw professionals de eigen reacties op agressief gedrag te herkennen en te reguleren. En de vaardigheden die nodig zijn voor een vlot herstel van de rust en veiligheid op de werkplek. Er wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden zoals die zich in uw organisatie (kunnen) voordoen.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen stemmen we af, passend bij jouw bedrijf of organisatie. Hieronder staan wat voorbeelden.

Deze training zorgt ervoor dat de professionals in jouw organisatie:

 • Verschillende vormen van agressie kunnen herkennen
 • Kunnen zorgen voor vlot herstel van de rust bij agressie incidenten
 • Het effect dat oplopende spanning op de communicatie heeft kennen
 • Grenzen en normen kunnen bewaken vanuit een klantgerichte houding
 • Hun eigen non-verbale communicatie kunnen sturen
 • Kunnen deëscaleren
 • Bijdragen aan een positieve uitstraling als organisatie, ook als het lastig wordt

Inhoud training Agressie tijdens het werk

Het programma maken we op maat voor jouw organisatie. Voorbeelden van inhoudelijke onderwerpen zijn:

 • Professioneel optreden bij agressief gedrag
 • Soorten agressie & hun aanpak
 • Impulsieve en primaire reacties op agressie en hun effect op het non-verbale gedrag
 • Emoties beïnvloeden; deëscaleren
 • Begrenzen van dwingend en eisend gedrag
 • Agressie voorkomen
 • Oefenen

Meer weten over deze training?

Neem contact op met Resonant trainen in communiceren om vrijblijvend kennis te maken.

Contact opnemen