Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Agressie en conflict hanteren > Conflict hanteren

Conflicten geven stress

Conflict hankerings-training

Bij een conflict tussen twee of meer partijen (personen of groepen) lijken of zijn de doelen, belangen of opvattingen onverenigbaar. Dit conflict is realiteit als een of beide partijen deze onverenigbaarheid ervaren en vijandige gevoelens in daden omzetten. Conflicten gaan altijd gepaard met oplopende emoties en spanning. Hierdoor wordt het moeilijk om belangen goed te wegen en helder en met het juiste gewicht te communiceren.

Training: Conflicthantering

In deze training wordt u zich bewust van verschillende stijlen van conflicthantering. U ontdekt welke u geneigd bent toe te passen en wanneer dat wel handig is en wanneer niet. En welke aanpak dan meer kans op het gewenste resultaat zal geven. Bovendien is er ruimte om de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om een conflict tot een goed einde te brengen te oefenen.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen worden in overleg met onze opdrachtgevers geformuleerd. Hieronder staan wat voorbeelden.

Na afloop van deze training geldt dat deelnemers:

 • Bekend zijn met verschillende stijlen van conflicthantering
 • Hun eigen voorkeursstijl (her-)kennen
 • Weten wanneer welke stijl de meeste kans op succes biedt
 • Weten hoe die stijl dan toe te passen
 • Hun eigen spanningsniveau bij het hanteren van conflicten kunnen reguleren

Inhoud

 • Escalatietrap van Glasl
 • Kilman stijlen van conflicthanteren
 • Impulsieve en primaire reacties op conflicten en hun effect op het non-verbale gedrag
 • Emoties beïnvloeden; deëscaleren
 • Communicatieve vaardigheden verbeteren
 • Behandelen praktijkvoorbeelden van de deelnemers