Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Communicatie

Effectieve gespreksvoering, professionele communicatieProfessionele communicatie vraagt veel van mensen. Contact maken met uiteenlopende types, actief luisteren, doorvragen, feedback geven en overtuigend argumenteren zijn slechts enkele voorbeelden van zaken die mensen zich bewust moeten aanleren. Iemand die zijn manier van communiceren flexibel kan aanpassen is effectiever.  De juiste training maakt dan ook alle verschil.

Conflict hanteren

Welke stijl van conflicthantering kiest u meestal? Geeft het gewenste resultaat? Wat is een alternatief...

Lees meer

Effectief Communiceren

Inzicht in communicatieprocessen en daar meer grip op krijgen. Daar wordt ieder professional beter van...

Lees meer

Interviewing Skills

De ander op de praatstoel krijgen, regie houden en relevantie bewaken. Interviewen is een hele kunst!

Lees meer

Presenteren met plezier en impact

Met plezier voor de groep staan? Aandacht pakken, vasthouden en de gewenste indruk maken...

Lees meer