Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Klantcontact > Succesvol adviseren

Adviseren vanuit contact en vertrouwen

Training succesvol adviseren

Adviseren is veel meer dan mooie oplossingen bedenken. Het begint met de vraag en de context door en door te gaan begrijpen. En het gaat om het bouwen aan vertrouwen, het wegnemen van weerstand, steekhoudend argumenteren en overtuigend kunnen presenteren. Alleen als een adviseur dat hele pakket aan vaardigheden bezit komt vakdeskundigheid echt uit de verf en hebben adviezen effect. Dat pakket aan vaardigheden is aan te leren.

Training: Succesvol adviseren

Deze training geeft adviseurs de tools en het inzicht om alles uit hun rol te halen.
Een training voor adviseurs die teruggevraagd willen worden.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen worden in overleg met onze opdrachtgevers geformuleerd. Hieronder staan wat voorbeelden.

Na afloop van deze training geldt dat deelnemers:

 • Vertrouwen kunnen opbouwen
 • Verschillende advies-modellen en rollen kennen
 • De fases in het adviesproces kennen
 • Een gestructureerd adviesgesprek kunnen voeren
 • Weerstanden herkennen en ombuigen
 • Een advies op overtuigende wijze kunnen presenteren
 • Verschillende beïnvloedingsstijlen kennen en kunnen toepassen

Inhoud

 • Wat is adviseren? Adviesrollen en doelstellingen
 • De Trust Equation
 • Competenties van de adviseur
 • Fases in het adviesproces
 • Herkennen, onderzoeken en ombuigen van weerstanden
 • Presenteren van het advies: Begin met het waarom
 • Overtuigingskracht
 • Omgaan met vragen en bezwaren