Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Leiderschap > Coachend leiderschap

Stimuleren van ontwikkeling en zelfredzaamheid

Training wat is coachen?

Coachen is een ander stimuleren om doelen te stellen en deze te realiseren. Coachen is iemand prikkelen om zelf zijn eigen problemen op de lossen en zich verder te ontwikkelen. Dit doet een coach door vragen te stellen, uit te dagen, te confronteren en te ondersteunen. Goed coachen vraagt heel wat oefening. Verder zijn de juiste attitude en goede gesprekstechnieken essentieel.

Training: Coachend leiderschap

In de training 'Coachend Leidinggeven' leren professionals wanneer en hoe coaching de meest effectieve manier van leidinggeven is. En welke attitude, vaardigheden en gesprekstechnieken daarbij komen kijken. Om als coach het beste uit mensen naar boven te halen en medewerkers te stimuleren tot zelfredzaamheid en ontwikkeling. Een training voor leidinggevenden en projectmanagers.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen worden in overleg met onze opdrachtgevers geformuleerd. Hieronder staan wat voorbeelden.

Na afloop van deze training geldt dat deelnemers:

  • Weten wat coaching is
  • Weten welke attitude, vaardigheden en valkuilen horen bij coachend leiderschap
  • Bekend zijn met het gedragsmodel van Icek Ajzen
  • Het GROW model kunnen toepassen
  • Doelen SMART kunnen formuleren
  • De communicatieve vaardigheden die een coach moet beheersen kennen
  • De persoonlijke sterke kanten en ontwikkelpunten voor de rol van coach kennen

Inhoud