Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Leiderschap > Coachend leiderschap

Stimuleren van ontwikkeling en zelfredzaamheid

Een coach helpt een andere professional om werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen. Een coach stimuleert het leren van een coachee. Niet door te onderwijzen, maar door vragen te stellen, te inspireren en te ondersteunen. Goed coachen is een vaardigheid die heel wat oefening vergt. Om succesvol te coachen zijn de juiste attitude en goede gesprekstechnieken essentieel.

Training: Coachend leiderschap

In de training 'Coachend Leidinggeven' leren professionals wanneer en hoe coaching de meest effectieve manier van leidinggeven is. En welke attitude, vaardigheden en gesprekstechnieken daarbij komen kijken. Om als coach het beste uit mensen naar boven te halen en medewerkers te stimuleren tot zelfredzaamheid en ontwikkeling. Een training voor leidinggevenden en projectmanagers.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen worden in overleg met onze opdrachtgevers geformuleerd. Hieronder staan wat voorbeelden.

Na afloop van deze training geldt dat deelnemers:

 • Weten wat coaching is
 • Weten welke attitude, vaardigheden en valkuilen horen bij coachend leiderschap
 • Individuele kwaliteiten van hun teamleden optimaal tot hun recht kunnen laten komen
 • Doelen helder kunnen formuleren
 • De communicatieve vaardigheden die een coach moet beheersen kennen
 • De persoonlijke sterke kanten en ontwikkelpunten voor de rol van coach kennen

Inhoud

 • Wat is coaching?
 • Competenties van de coach
 • Gesprekstechnieken
 • Feedback geven
 • Interventies vanuit verschillende communicatieniveau’s
 • Leerstijlen van Kolb
 • Het stimuleren van zelfredzaamheid
 • Oefenen

Meer informatie?