Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Leiderschap > Verzuim gespreksvoering

Grip op verzuim

Verzuim gespreksvoering

Het terugdringen van verzuim is een belangrijke taak van leidinggevenden. Verzuim-gespreksvoering ligt vaak gevoelig en het is dan ook van groot belang dat leidinggevenden goed toegerust zijn om deze taak uit te voeren. Heldere kaders en de juiste beïnvloedingsvaardigheden zijn nodig om gewenst gedrag te stimuleren. Leidinggevenden moeten lastige kwesties bespreekbaar maken, duidelijk maken welk gedrag van medewerkers wordt verwacht en ongewenst gedrag kunnen ombuigen. Dat is gespreksvoering op hoog niveau.

Training: Verzuim gespreksvoering

De training Verzuim gespreksvoering beantwoord alle communicatieve vragen over dit thema en biedt de mogelijkheid om de belangrijkste gesprekstechnieken en vaardigheden te oefenen. Voor alle leidinggevenden die met verzuim te maken hebben.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen worden in overleg met onze opdrachtgevers geformuleerd. Hieronder staan wat voorbeelden.

Na afloop van deze training geldt dat deelnemers:

 • Kennis hebben van relevante theorie over verzuim
 • Inzicht hebben in de factoren die een rol spelen bij verzuimattitude en gedrag
 • bekend zijn met het gedragsmodel van Icek Ajzen
 • Op de hoogte zijn van het verzuimbeleid van de eigen organisatie
 • Verschillende soorten gesprekken in relatie tot verzuim kunnen voeren
 • Een juist evenwicht kunnen hanteren tussen zakelijkheid en relatiegerichtheid

Inhoud

 • Visies op verzuim & uitgangspunten grip op verzuim
 • Oorzaken van verzuim
 • Gedragsbeïnvloeding (o.a. Ajzen en Cialdini)
 • Samenwerking P&O, bedrijfsarts en andere adviseurs
 • Verzuim-preventie
 • Gesprekstechnieken
 • Casuïstiek bespreking
 • Oefenen van diverse verzuimgesprekken (preventiegesprek, ziekmelding,  begeleidend gesprek, werkhervattingsgesprek)