Feedback op de werkvloer

Een open feedback-cultuur

Constructieve feedback geven is niet altijd vanzelfsprekend. Om gewenst gedrag te stimuleren is positieve feedback een krachtig middel. Vaak wordt daar te zuinig mee omgegaan. Kritische feedback ligt gevoelig. Iedereen die samenwerkt kent het spanningsveld tussen dingen bespreekbaar maken of deze voorbij laten gaan. Echter, om beter samen te werken, tot betere resultaten te komen en van elkaar te leren is feedback onmisbaar.

In-company training Feedback op de werkvloer

Deze in-company training is essentieel voor ieder bedrijf en iedere organisatie waar samenwerking, kwaliteitsbewaking, ontwikkelen en leren belangrijk wordt gevonden. Een open feedback-cultuur is daarbij onmisbaar. Wij leren professionals hoe je feedback geeft op een duidelijke, zakelijke manier zonder de ander te kwetsen. Ook de juiste manier van feedback ontvangen komt aan bod.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen stemmen we af, passend bij jouw bedrijf of organisatie. Hieronder staan wat voorbeelden.

Deze training zorgt ervoor dat de professionals in jouw organisatie:

 • De functie van feedback op de werkvloer kennen
 • Bekend zijn met het model van transparante communicatie
 • Eigen belemmeringen bij het geven van feedback herkennen en kunnen ombuigen
 • In staat zijn om op constructieve wijze feedback te geven
 • Hebben geoefend met verschillende reacties op feedback
 • De do’s & don’ts kennen bij het ontvangen van feedback

Inhoud training Feedback op de werkvloer

Een training waarin attitude, motivatie, kennis en vaardigheden in relatie tot feedback geven centraal staan. En natuurlijk moet er geoefend worden.

Onderwerpen:

 • Wat is feedback? Nut & Noodzaak. Onderscheid complimenten, feedback, kritiek
 • Zelfreflectie op aannames en belemmeringen.
 • Model van Transparant communiceren
 • Feedback model: 3 G's
 • Feedback ontvangen. Primaire reacties
 • Belemmerende gedachten ombuigen
 • Oefenen

Altijd maatwerk

Al onze trainingen worden op maat gemaakt. Passend bij de vraag, de doelen en de praktijk van onze klanten.

Meer weten over deze training?

Neem contact op met Resonant trainen in communiceren om vrijblijvend kennis te maken.

Contact opnemen

Home Trainingen Leiding geven Feedback op de werkvloer