Verzuimgesprekken voeren

Training verzuim gesprekken

Het terugdringen van verzuim is een belangrijke taak van leidinggevenden. Verzuim-gespreksvoering ligt vaak gevoelig en het is van groot belang dat leidinggevenden goed toegerust zijn om deze taak uit te voeren. Heldere kaders en de juiste beïnvloedingsvaardigheden zijn nodig om gewenst gedrag te stimuleren. Leidinggevenden moeten lastige kwesties bespreekbaar maken, duidelijk maken welk gedrag van medewerkers wordt verwacht en ongewenst gedrag kunnen ombuigen. Dat is gespreksvoering op hoog niveau.

In-company training Verzuim gespreksvoering

Deze in-company training beantwoord alle communicatieve vragen over dit thema en biedt de mogelijkheid om belangrijke gesprekstechnieken en vaardigheden te oefenen. Voor alle bedrijven en organisaties die meer grip willen op verzuim.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen stemmen we af, passend bij jouw bedrijf of organisatie. Hieronder staan wat voorbeelden.

Deze training zorgt ervoor dat de leidinggevenden in jouw organisatie:

 • Kennis hebben verzuim-modellen, verzuim-oorzaken en manieren om verzuim terug te dringen
 • Inzicht hebben in de factoren die een rol spelen bij verzuimattitude en gedrag
 • Dreigend verzuim tijdig weten te signaleren en voorkomen
 • De drempel om over verzuim in gesprek te zijn kunnen wegnemen
 • Bekend zijn met factoren die een rol spelen bij gedragsverandering (gedragsmodel van Icek Ajzen)
 • Verschillende soorten gesprekken in relatie tot verzuim kunnen voeren
 • Een juist evenwicht tussen zakelijkheid en relatiegerichtheid weten toe te passen

Inhoud training Verzuim gespreksvoering

Het is een intensieve training met kennis, reflectie en vaardigheden. Hoe blijf je constructief in contact in een complexe situatie met gevoelige thema's?

Onderwerpen:

 • Visies op verzuim & uitgangspunten grip op verzuim
 • Oorzaken van verzuim
 • Gedragsbeïnvloeding (o.a. Ajzen en Cialdini)
 • Verzuim-preventie
 • Gesprekstechnieken
 • Casuïstiek bespreking
 • Oefenen van diverse verzuimgesprekken (preventiegesprek, de ziekmelding,  contact tijdens ziekte, werkhervatting, frequent verzuim gesprek)

Altijd maatwerk

Al onze trainingen worden op maat gemaakt. Passend bij de vraag, de doelen en de praktijk van onze klanten.

Meer weten over deze training?

Neem contact op met Resonant trainen in communiceren om vrijblijvend kennis te maken.

Contact opnemen

Home Trainingen Leiding geven Verzuimgesprekken voeren