Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Persoonlijke effectiviteit > Conflict hanteren

Conflict hanteren

Training conflict hanteren

Bij een conflict tussen twee of meer partijen (personen of groepen) lijken of zijn de doelen, belangen of opvattingen onverenigbaar. Dit conflict is realiteit als een of beide partijen deze onverenigbaarheid ervaren en vijandige gevoelens in daden omzetten. Conflicten gaan altijd gepaard met oplopende emoties en spanning. Hierdoor wordt het moeilijk om belangen goed te wegen en helder en met het juiste gewicht te communiceren.

In-company training Conflict hanteren

Deze in-company training is voor bedrijven en organisaties waarvan de medewerkers met conflictueuze situaties te maken hebben. Intern en extern.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen stemmen we af, passend bij jouw bedrijf of organisatie. Hieronder staan wat voorbeelden.

Deze training zorgt ervoor dat de professionals in jouw organisatie:

 • Bekend zijn met verschillende stijlen van conflicthantering
 • Hun eigen voorkeursstijl (her-)kennen
 • Weten wanneer welke stijl de meeste kans op succes biedt
 • Weten hoe die stijl dan toe te passen
 • Hun eigen spanningsniveau bij het hanteren van conflicten kunnen reguleren

Inhoud training Conflict hanteren

Het programma maken we op maat voor jouw organisatie. Voorbeelden van inhoudelijke onderwerpen zijn:

 • Escalatietrap van Glasl
 • Kilman stijlen van conflicthanteren
 • Impulsieve en primaire reacties op conflicten en hun effect op het non-verbale gedrag
 • Emoties beïnvloeden; deëscaleren
 • Communicatieve vaardigheden verbeteren
 • Behandelen praktijkvoorbeelden van de deelnemers

Meer weten over deze training?

Neem contact op met Resonant trainen in communiceren om vrijblijvend kennis te maken.

Contact opnemen