Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Persoonlijke effectiviteit > In gesprek over timemanagement

Timemanagement in de praktijk brengen

Je kunt veel kennis opdoen over time-management: zelforganisatie, beter prioriteiten stellen, meer delegeren, selectief worden in je ja en je nee. En dan? Dan kom je terug op de werkplek waar iedereen gewend is aan je oude manier van werken en samenwerken. Om gezond met je tijd om te kunnen gaan zal je omgeving (Collega’s, klanten, leidinggevenden) mee moeten bewegen. Verwachtingen moeten opnieuw worden afgestemd, afspraken opnieuw gemaakt.

Training: In gesprek over time management

In deze training besteden we uitgebalanceerd aandacht aan de verschillende aspecten. Aan de belangrijkste technieken om grip te krijgen op een effectieve tijdsbesteding. Én aan de uitdaging om je nieuwe kennis en manier van werken te af te stemmen met alle betrokkenen.
Belangrijke thema’s om tijd voor te maken!

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen worden in overleg met onze opdrachtgevers geformuleerd. Hieronder staan wat voorbeelden.

Na afloop van deze training geldt dat deelnemers:

 • Kennis hebben van de belangrijkste do’s & don’ts van Timemanagement
 • De eigen energievreters en tijdverspillers kennen
 • Praktische tips kennen om de zwakkere kanten te ondervangen of te versterken
 • Werkzaamheden kunnen indelen in 'actief', 'reactief', 'direct', 'indirect'
 • Werkzaamheden kunnen indelen in 'urgent', 'belangrijk' en de combinaties daarvan
 • Nee kunnen zeggen op acceptabele wijze
 • Constructief in gesprek kunnen over  gezond werken en verwachtingsmanagement

Inhoud

 • Zicht op tijdverslinders
 • Locus of control
 • Tijdbesparende technieken
 • Eisenhower diagram
 • Balans taakeisen en regelmogelijkheden
 • Timemanagement tips
 • SWOT analyse
 • Gespreksvoering: verwachtingsmanagement & nee-verkopen

Meer informatie?