Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Persoonlijke effectiviteit > Persoonlijk leiderschap met TA

Persoonlijk leiderschap met TA

Richting geven aan je gedrag, acties en attitude is uitdagend. Iedereen is een product van zijn of haar geschiedenis en in ons denken en doen zijn veel patronen ingesleten. Helpende patronen, maar ook niet constructieve patronen die het moeilijk maken om in balans met jezelf en je omgeving de stappen te maken die je wilt. Mensen bepalen hun eigen lot door middel van besluiten. Bewust en onbewust. Deze besluiten kunnen herzien worden. De Transactionele Analyse is een methode die daar de juiste ingang bij biedt.


Training: Persoonlijk leiderschap & TA

Deze training hebben we ontwikkeld voor iedereen die persoonlijk leiderschap wil ontwikkelen. Die bewuste keuzes wil maken vanuit het hier en nu. Los van oude patronen en beperkingen.

Onderwerpen van deze training

De training heeft tot resultaat dat deelnemers:

  • Kennis hebben van Transactionele Analyse
  • Hun eigen ongewenste patronen doorzien en kunnen doorbreken
  • Weten hoe ze vanuit de Volwassen Ego-positie kunnen handelen
  • Bewust en vanuit hun kracht keuzes weten te maken