Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Professioneel in gesprek > Fraude interviews

Fraude interviews

Training Fraude gespreksvoering

Een interview bij verdenking van bedrijfsfraude heeft als doel: het achterhalen van de waarheid. Het achterhalen van feiten, omstandigheden en de betrokkenheid van de te interviewen persoon. Ten aanzien van de persoon is een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit. Dat vermoeden is nog geen zekerheid. De verdachte kan ook onschuldig of ten dele schuldig blijken. Een goed interview vereist de juiste vraagtechniek, kennis van psychologie en zorgvuldige communicatie. De interviewer moet sociaal vaardig zijn. Hij moet in staat zijn zijn gedrag af te stemmen op dat van de verdachte. Het is interviewen op hoog niveau.

In-company training Fraude interviews

Deze in-company training is voor bedrijven met professionals die zich specialiseren in het onderzoek naar mogelijke bedrijfsfraude. En waarbij het interview met klokkenluider, opdrachtgever, getuigen en verdachte deel uitmaken van het onderzoek.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen stemmen we af, passend bij jouw bedrijf of organisatie. Hieronder staan wat voorbeelden.

Deze training zorgt ervoor dat de fraude-onderzoekers in jouw organisatie:

 • Een fraude-interview kunnen voorbereiden en uitvoeren
 • Een verdachte respectvol en open-minded tegemoet treden
 • Kunnen samenwerken in een interview
 • De juiste vraagtechnieken kennen
 • De belangrijkste principes kennen die bijdragen aan een bekentenis
 • Zorgvuldig spanning kunnen opbouwen in een interview
 • Bewijsstukken op effectiefe wijze weten in te zetten

Inhoud training Fraude interviews

Het programma maken we op maat voor jouw organisatie. Voorbeelden van inhoudelijke onderwerpen zijn:

 • De psychologie van het verdachteninterview
 • Samen interviewen: rolverdeling
 • Een advocaat schuift aan
 • De juiste voorbereiding
 • Contact maken & omgaan met oplopende emoties
 • 'Omcirkel'-techniek
 • Confronteren met bewijs & stapelen
 • Doorvragen na een bekentenis

Meer weten over deze training?

Neem contact op met Resonant trainen in communiceren om vrijblijvend kennis te maken.

Contact opnemen