Omgaan met weerstand

Training omgaan met weerstand

Er is geen verandering zonder weerstand. Mensen in beweging krijgen, mensen helpen om ander gedrag aan te leren of een verandertraject begeleiden. Het gaat in veel gevallen met weerstand samen. De confrontatie met weerstand is uitdagend. Zeker als de weerstand op een minder prettige toon wordt gebracht is de valkuil groot om je aangevallen te voelen en je te gaan verdedigen, te discussiëren, of een overhaaste oplossing aan te bieden. Het is dus zaak om weerstand niet persoonlijk op te vatten maar met rust en aandacht te onderzoeken en mogelijk om te buigen. In deze training leer je hoe.

In-company training Omgaan met weerstand

Deze in-company training is uitermate geschikt voor leidingevenden, voor professionals in het Sociaal Domein, het Domein Werk & Inkomen, maar ook coaches en docenten. Voor alle doelgroepen die beroepsmatig met weerstand te maken hebben. Op constructieve, resultaatgerichte wijze omgaan met weerstand is een uitdaging waarbij de eigen normen & waarden, oordelen en weerstand van de professional een rol spelen. De juiste training draagt bij aan inzicht, tools en vaardigheid om de weerstand te herkennen, erkennen, te onderzoeken en weg te nemen.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen stemmen we af, passend bij jouw bedrijf of organisatie. Hieronder staan wat voorbeelden.
Deze training zorgt ervoor dat de professionals in jouw organisatie:

 • Inzicht ontwikkelen in weerstand, de onderliggende dynamiek, tips en valkuilen
 • Weerstand waar mogelijk weten te voorkomen
 • Weerstand tijdig herkennen en bespreekbaar weten te maken
 • Het gesprek kunnen voeren over de behoefte onder de weerstand
 • Weerstand kunnen wegnemen
 • Meerdere beïnvloedingsstijlen kennen en doelgericht toe kunnen passen
 • Meer grip hebben op het gedrag van de gesprekspartner
 • De vaardigheid ontwikkelen om gesprekspartners te helpen ‘omdenken’
 • Maatwerk-doelen van de organisatie die deze training inkoopt realiseren

Inhoud training Omgaan met weerstand

Het is een interactieve training met een mooie balans tussen theorie en oefenen. Er worden praktijkvoorbeelden geoefend met behulp van een trainingsacteur.

Onderwerpen:

 • Wat is weerstand? Verandering & weerstand, de behoefte onder de weerstand, veranderen van diepgeworteld gedrag
 • Beïnvloeden
 • Weerstand voorkomen
 • Valkuilen in het omgaan met weerstand
 • Weerstand onderzoeken en ombuigen
 • Iemand ontvankelijk maken voor jouw informatie
 • Oefenen van praktijkvoorbeelden
 • Reflectie, & leereffect doorzetten in de praktijk

Altijd maatwerk

Al onze trainingen worden op maat gemaakt. Passend bij de vraag, de doelen en de praktijk van onze klanten.

Meer weten over deze training?

Neem contact op met Resonant trainen in communiceren om vrijblijvend kennis te maken.

Contact opnemen

Home Trainingen Professioneel in gesprek Omgaan met weerstand