Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Professionele gespreksvoering > Fraude interviews

Fraude interviews

Training Fraude interview technieken

Een interview bij verdenking van bedrijfsfraude heeft als doel: het achterhalen van de waarheid. Het achterhalen van feiten, omstandigheden en de betrokkenheid van de te interviewen persoon. Ten aanzien van de persoon is een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit. Dat vermoeden is nog geen zekerheid. De verdachte kan ook onschuldig of ten dele schuldig blijken. Een goed interview vereist de juiste vraagtechniek, kennis van psychologie en zorgvuldige communicatie. De interviewer moet sociaal vaardig zijn. Hij moet in staat zijn zijn gedrag af te stemmen op dat van de verdachte. Het is interviewen op hoog niveau.

Training Fraude interviews

In deze training wordt geoefend met een praktijkcasus waarmee stap voor stap de verschillende interiew-momenten worden doorlopen. Met de opdrachtgever, met getuigen en met een verdachte. De belangrijkste techieken worden besproken en geoefend.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen worden in overleg met onze opdrachtgevers geformuleerd. Hieronder staan wat voorbeelden.

Na afloop van deze training geldt dat deelnemers:

 • Een fraude-interview kunnen voorbereiden en uitvoeren
 • Een verdachte respectvol en open-minded tegemoet treden
 • Kunnen samenwerken in een interview
 • De juiste vraagtechnieken kennen
 • De belangrijkste principes kennen die bijdragen aan een bekentenis
 • Zorgvuldig spanning kunnen opbouwen in een interview
 • Bewijsstukken op effectiefe wijze weten in te zetten

Inhoud

 • De psychologie van het verdachteninterview
 • Rolverdeling
 • Een advocaat schuift aan
 • De juiste voorbereiding
 • Contact maken & omgaan met oplopende emoties
 • 'Omcirkel'-techniek
 • Confronteren met bewijs & stapelen
 • Doorvragen na een bekentenis