Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Professionele gespreksvoering > Interviewing skills

Professioneel en doelgericht informatie uitvragen

Interview Training

Betrouwbare informatie verzamelen voor een advies, artikel, of project. Beweegredenen boven tafel krijgen en treffend beschrijven. Iemand doorgronden en goed portretteren. Daar gaat het om bij een gedegen interview. Een succesvol interview resulteert in betrouwbare, relevante en volledige informatie. De kwaliteit van het interview hangt van veel factoren af. De manier waar contact wordt gemaakt, de juiste vragen en ordening, en het vermogen om met onverwachte situaties om te gaan.

Training: Interviewing skills

In de training Interviewing Skills leert u hoe u zich die kunst eigen kunt maken. 

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen worden in overleg met onze opdrachtgevers geformuleerd. Hieronder staan wat voorbeelden.

Na afloop van deze training geldt dat deelnemers:

 • Een interview kunnen voorbereiden en uitvoeren
 • Relevantie, betrouwbaarheid, validiteit en volledigheid kunnen bewaken
 • Contact kunnen maken
 • Kunnen structureren
 • Kunnen Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD)
 • Met stiltes om kunnen gaan
 • Hun individuele leervragen beantwoord hebben

Inhoud

 • Theoretische kaders
 • Open vragen stellen
 • Communiceren op verschillende niveau’s
 • Contact maken en uitnodigende sfeer creëren
 • Weerstand onderzoeken en wegnemen
 • Onderbreken, bijsturen en regie houden
 • Interview voorbereiden
 • Oefenen

Meer informatie?