Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Professionele gespreksvoering > Inzicht in effectieve communicatie

Inzicht in effectieve communicatie

Op het werk kan je niet kiezen wie je te woord staat. Het is een hele kunst om met een grote diversiteit aan mensen in verschillende stemmingen om te gaan. Professionele communicatie vraagt veel. Contact maken met uiteenlopende types, actief luisteren, doorvragen, feedback geven en overtuigend argumenteren zijn slechts enkele voorbeelden van zaken die mensen zich bewust moeten aanleren.

Training "Inzicht in effectieve communicatie"

Deze training is voor iedereen die meer inzicht wil hebben in communicatieprocessen en daar meer grip op wil krijgen. Het is heel verrijkend om iets wat je je hele leven al doet (communiceren) beter te doorzien beter te kunnen sturen. Onmisbaar voor iedere professional.

Trainingsdoelen
Maatwerk-doelen worden in overleg met onze opdrachtgevers geformuleerd. Hieronder staan wat voorbeelden.

Na afloop van deze training geldt dat deelnemers:

  • meer inzicht hebben in communicatieprocessen
  • de vaardigheid ontwikkelen om echt te luisteren
  • er in slagen om zelf gehoord te worden
  • goed zicht hebben op de rol van aannames in de communicatie
  • de Roos van Leary kennen
  • automatische interactiepatronen herkennen en kunnen beïnvloeden
  • bekend zijn met de pincipes van transparante communicatie

Inhoud: