Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Samenwerken > Projectmedewerker training

Projectmedewerker training

Projectmedewerker training

Bij projectmatig werken gaat het erom doelen te realiseren binnen de gestelde tijd en binnen het beschikbare budget. Hiervoor is het belangrijk dat een project volgens planning en soepel verloopt. Dat kan een hele uitdaging zijn. Om succesvol te zijn als projectgroep, doelen te realiseren, deadlines te halen, en optimaal samen te werken is het belangrijk dat ieder lid van het projectteam bekend is met de werkwijze. Daarnaast speelt communicatie een grote rol in projectmatig werken. Een duidelijke stapsgewijze aanpak, heldere afspraken, en een open overlegcultuur dragen bij aan succes. 

In-company Projectmedewerkers training

Deze In-company training belicht de belangrijkste aandachtspunten en vaardigheden en zorgt ervoor dat iedere projectmedewerker met dezelfde kennis van projectmatig werken aan de slag gaat. Het is een training voor alle bedrijven en organisatie waar in projectteams gewerkt wordt. Een project valt of staat met de projectmedewerkers. Zij doen het inhoudelijke werk, individueel of in teamverband. Het is belangrijk dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen. Voor het project, hun eigen aandeel en voor elkaars inbreng.

Deze training bereid deelnemers niet voor op de rol van projectleider.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen stemmen we af, passend bij jouw bedrijf of organisatie. Hieronder staan wat voorbeelden.

Deze training zorgt ervoor dat de professionals in jouw organisatie:

 • Weten projectmatig werken inhoudt
 • Weten wat kritische succesfactoren en valkuilen in projecten zijn
 • Weten wat nodig is om effectief projectmatig te communiceren en samen te werken
 • De eigen projectbijdrage weten te managen en goed af kunnen bakenen
 • De belangrijkste competenties kennen die een projectmedewerker succesvol maken en op welke onderdelen de eigen ontwikkelpunten liggen. (Communicatie, teamwork, assertiviteit, resultaatgerichtheid, onderhandel-vaardigheden, conflict hanteren.)

Inhoud Projectmedewerker training

Het programma maken we op maat voor jouw organisatie. Voorbeelden van inhoudelijke onderwerpen zijn:

 • Wat is projectmatig werken?
 • Projectrollen, projectfasering, projectbeheersing
 • Taken en verantwoordelijkheden van de projectmedewerker per projectfase
 • Communicatie & effectief samenwerken in projecten
 • Teamdoelmatigheid van Rubin
 • Aannemen van de opdracht - doorvragen, afbakenen en SMART maken van de doelstellingen
 • Gewenste competenties van de projectmedewerker & persoonlijk ontwikkelplan

Meer informatie over deze training?

Neem contact op met Resonant trainen in communiceren om vrijblijvend kennis te maken.

Contact opnemen