Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Trainingen > Samenwerken > Projectmedewerker training

Projectmedewerker training

Projectmedewerker training

Bij projectmatig werken gaat het erom doelen te realiseren binnen de gestelde tijd en binnen het beschikbare budget. Daarvoor zijn projectmedewerkers nodig die zich committeren, over de juiste competenties beschikken en ook de tijd en ruimte hebben om zich voor het project in te kunnen zetten. Zij doen immers het inhoudelijke werk. Individueel of in teamverband.
Om succesvol te zijn als projectgroep en optimaal samen te werken is het belangrijk dat ieder lid van het projectteam bekend is met de werkwijze. Daarnaast speelt communicatie een grote rol in projectmatig werken. De projectmedewerker is essentieel voor het slagen van een project. Deze training belicht de belangrijkste inzichten en vaardigheden waarmee een projectmedewerker zijn of haar rol succesvol kan invullen. 

In-company Projectmedewerkers training

Dit is een training voor alle bedrijven en organisatie waar in projectteams gewerkt wordt. Een project valt of staat met de projectmedewerkers. Zij doen het inhoudelijke werk, individueel of in teamverband. Het is belangrijk dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen. Voor het project, hun eigen aandeel en voor elkaars inbreng.

Deze training bereid deelnemers niet voor op de rol van projectleider.

Trainingsdoelen

Maatwerk-doelen stemmen we af, passend bij jouw bedrijf of organisatie. Hieronder staan wat voorbeelden.

Deze training zorgt ervoor dat de professionals in jouw organisatie:

 • Weten projectmatig werken inhoudt
 • Weten wat kritische succesfactoren en valkuilen in projecten zijn
 • Weten wat nodig is om effectief projectmatig te communiceren en samen te werken
 • De eigen projectbijdrage weten te managen en goed af kunnen bakenen
 • De belangrijkste competenties kennen die een projectmedewerker succesvol maken en op welke onderdelen de eigen ontwikkelpunten liggen. (Communicatie, teamwork, assertiviteit, resultaatgerichtheid, onderhandel-vaardigheden, conflict hanteren.)

Inhoud Projectmedewerker training

Het programma maken we op maat voor jouw organisatie. Voorbeelden van inhoudelijke onderwerpen zijn:

 • Wat is projectmatig werken?
 • Projectrollen, projectfasering, projectbeheersing
 • Taken en verantwoordelijkheden van de projectmedewerker per projectfase
 • Communicatie & effectief samenwerken in projecten
 • Teamdoelmatigheid van Rubin
 • Aannemen van de opdracht - doorvragen, afbakenen en SMART maken van de doelstellingen
 • Gewenste competenties van de projectmedewerker & persoonlijk ontwikkelplan

Meer informatie over deze training?

Neem contact op met Resonant trainen in communiceren om vrijblijvend kennis te maken.

Contact opnemen