Beinvloeden op 5 manieren

Beïnvloedingsstijlen

Beïnvloeden is er voor zorgen dat de ander uit vrije wil doet wat jij wilt. Je beïnvloedt altijd, met en zonder woorden. Communicatie is beïnvloeding. In dit artikel worden vijf verschillende manieren besproken om doelgericht te beïnvloeden.

Assertief vragen

Stellend en duidelijk aangeven wat je wilt en vindt. Duidelijk formuleren van de eigen wensen. Spreken voor jezelf. Open en recht door zee. Zonder onderbouwing en argumenten. Vanuit “ik”.
Toepassen:
In iedere goede verstandhouding. Of als je niet direct al je argumenten op tafel wilt leggen.

Overtuigen

Op basis van argumenten, cijfers, en onderbouwde gegevens. De nadruk ligt op belichten van feiten, meningen, informatie, ideeën.
Toepassen:
De boodschapper beschikt over meer informatie of kennis dan de ontvanger. De informatie wordt door andere bronnen ondersteund. De argumenten voldoen aan de volgende criteria:

  • Nieuwswaarde: de ontvanger kent de argumenten nog niet.
  • Gewicht: de argumenten wegen zwaar voor zowel de zender als de ontvanger.
  • Passen in het straatje: de argumenten leveren geen conflict op met andere belangen en prioriteiten van de ontvanger.

Inspireren

Inspelen op een onderbuikgevoel. Hierbij kan de waarheid wat naar de hand gezet worden. Schets een aantrekkelijk of prikkelend beeld of resultaat. Speel in op gevoelens. Sluit aan bij hoop, waarden en aspiraties.
Toepassen:
De boodschapper kent gevoeligheden, overtuigingen een voorkeuren van de ontvanger. Boodschapper en ontvanger hebben overlappende wensen, waarden en belangen.

Onderzoeken en samenwerken

Door vragen verdiepen in de zienswijze en belangen van de ander en waar mogelijk aansluiten. Zorgen dat er een klimaat van wederzijds begrip en vertrouwen is. Ook zelf beïnvloedbaar zijn en de eigen argumenten uitstellen. Het gezamenlijk belang of doel benadrukken.
Toepassen:
Als gezamenlijk inspanning noodzakelijk is voor de oplossing van een probleem. Als draagvlak nodig is. Als de ontvanger meer gezag (macht) heeft dan de boodschapper. Kwaliteit heeft prioriteit boven snelheid. De boodschapper kan leven met meerdere opties.

Belonen en straffen

Gebruik van machtsmiddelen. Gebruik van compliment en kritiek of waardering en afkeuring om iets voor elkaar te krijgen. Er worden consequenties verbonden aan gewenst, dan wel ongewenst gedrag.
Toepassen:
Er is een duidelijk verschil in macht of positie. De zender is duidelijk en stellig in wat hij van de ander wil. Het gaat niet om ingrijpende of blijvende gedragsveranderingen.

Training: Doelgericht beïnvloeden

Home Methodes & modellen Beïnvloeden: 5 stijlen