Weerstand ombuigen

Weerstand ombuigen

Er is geen verandering mogelijk zonder weerstand. Een opgelegde boodschap kan weerstand oproepen, maar ook bij gewenste veranderingen speelt weerstand een rol. Weerstand heeft vele gezichten. Verzet, stilte, vragen blijven stellen, aanvallend gedrag, bezwaren opwerpen, ja zeggen - nee doen, afspraken niet nakomen, uit contact treden, etc. Weerstand is een belangrijk signaal. Er ligt meestal een emotie of een behoefte onder. De communicatie is erbij geholpen als we voorbij de eerste uitingsvorm kijken en in gesprek gaan over de behoefte die eronder ligt. 

Angst voor:        Behoefte aan:
Falen                   Succes
Beperking           Autonomie
Isolement           Er bij horen
Conflict               Harmonie
Verlies                 Vasthouden

Tips om om te gaan met weerstand

De confrontatie met weerstand is uitdagend. Zeker als weerstand op een minder prettige toon wordt gebracht is de valkuil groot om je aangevallen te voelen en je te gaan verdedigen, te discussiëren, of een overhaaste oplossing aan te bieden. Het is dus zaak om weerstand niet persoonlijk op te vatten maar met rust en aandacht te onderzoeken. Denk daarbij aan de volgende stappen:

  1. Herkennen; signaleren dat er iets is dat aandacht behoeft, daar ruimte voor maken, en het serieus nemen.
  2. Onderzoeken; aandacht geven, luisteren, vragen stellen, begrip tonen voor de gevoelens en de beleving van de ander.
  3. Samenwerken; samen bespreken wat de best werkbare situatie is.

Het goed doorlopen van deze stappen noemen we meeveren. Je verdiept je eerst in de ander om vervolgens aandacht voor jouw verhaal te krijgen. Als het je lukt om de ander het gevoel te geven dat je zijn kijk op de situatie serieus neemt is het voor hem een stuk makkelijker om zich open te stellen voor jouw kant van de zaak.

Training: Omgaan met weerstand

Training: Doelgericht Beïnvloeden

Home Methodes & modellen Weerstand ombuigen