Emotioneel weerbaar door RET

Rationele Effectiviteit Training

Incompany Rationele Effectiviteit Training

Het is een groot goed om als professional emotioneel weerbaar te zijn. Om grip te hebben op je eigen gevoelens en om niet-constructieve denkwijzen te doorzien en te doorbreken. Voor dit doel wordt deze RET training ontworpen. Hierin besteden we aandacht aan diverse factoren waarmee we onze beleving van de werkelijkheid vormgeven. Het is een training voor iedereen die gezonder om wil gaan met belemmerende en negatieve gevoelens.

Trainingsdoelen

Gezonder omgaan met werkdruk, lastige situaties en lastig gedrag. 

Deze training zorgt ervoor dat de professionals in jouw organisatie:

 • Negatieve emoties en stress kunnen voorkomen door ‘om te denken’ 
 • Meer regie ervaren over de eigen emoties en meer rust 
 • Belemmerende gedachten kunnen ombuigen en helpende gedachten ontwikkelen 
 • Ingesleten gedachte- en reactiepatronen kunnen herkennen
 • Aannames kunnen voorkomen door bewust onderscheid te maken tussen feit en interpretatie
 • Beschikken over meer zelfkennis, waardoor je effectiever functioneert
 • Op constructieve wijze in gesprek kunnen over ongewenst gedrag &
 • Hierdoor betere professionele relaties opbouwen

Inhoud

In de training worden theorie, reflectie en oefeningen afgewisseld. Er is ruimte om aan persoonlijke leerdoelen te werken.

Onderwerpen:

 • Wat is Rationele Effectiviteit Training?
 • Hoe filteren wij onze werkelijkheid?
 • Oude belemmerende boodschappen
 • Vijf veelvoorkomende irrationele gedachtengangen
 • Toepassen RET: het uitdagen van irrationele gedachtengangen
 • De Cirkel van invloed en betrokkenheid
 • Taalversluiering doorzien
 • De leervragen van de deelnemers

Altijd maatwerk

Al onze trainingen worden op maat gemaakt. Passend bij de vraag, de doelen en de praktijk van onze klanten.

Meer weten over deze training?

Neem contact op met Resonant trainen in communiceren om vrijblijvend kennis te maken.

Contact opnemen

Home Trainingen Persoonlijke effectiviteit Emotioneel weerbaar door RET