In-company, maatwerk trainingen

Maatwerk, In-company trainingen

Wij zijn gespecialiseerd in in-company, maatwerk trainingen. Bijvoorbeeld voor bedrijven en organisaties in accountancy, advies, consulting, gemeentes, retail, hulpverlening, onderwijs en zorg. Samen met onze opdrachgevers doorlopen we de volgende stappen:

  1. Kennismaking en analyse. Hierbij bespreken we samen welke doelen jouw bedrijf of organisatie met de training heeft. En welke kennis en vaardigheden al aanwezig zijn en welke nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn.
  2. Ontwerp en voorstel. Met de informatie uit de kennismaking ontwerpen we een maatwerk aanbod. Dit bespreken we met de opdrachtgever en bij akkoord werken we de training uit.
  3. Uitvoering en evaluatie. Tijdens en na de trainingen houden we contact met de opdrachtgever om actualiteiten in de training me te kunnen nemen en het programma bij te stellen indien nodig. Ook adviseren we de organisatie over de borging van het geleerde en mogelijk te nemen vervolgstappen.

Home Over ons In-company & maatwerk