Slect nieuws gesprek
 

Slecht nieuws gesprek

Een boodschap brengen waarvan je met grote waarschijnlijkheid weet dat de ontvanger er niet blij mee zal zijn noemen we slecht nieuws. Iemand ontslaan, of iemand teleurstellen over een promotie of salarisverhoging. Iemand afwijzen na een sollicitatie of een negatieve diagnose moeten mededelen. Het zijn gesprekken die veel mensen liever niet voeren. Hoort het toch bij je functie of positie dan is het belangrijk dat je weet wat je doet. Welke valkuilen je hebt te vermijden en hoe je een negatieve boodschap zorgvuldig brengt. Kortom, dat je weet hoe je een slecht-nieuwsgesprek opbouwt.

De opbouw van een slechtnieuwsgesprek in 5 stappen
 

 1. GOEDE VOORBEREIDING. Weet wat je gaat zeggen en hoe. Zorg er voor dat je tijdens het gesprek niet gestoord kunt worden en neem ruim de tijd.
 2. VLOT DE 'KLAP' UITDELE'. Bij een slecht-nieuwsgesprek is het belangrijk om meteen met de deur in huis te vallen en de nare feiten vlot op tafel te leggen. Dus geen koetjes en kalfjes. Neem regie en breng het nieuws op een iets formele en duidelijke manier met een korte onweerlegbare onderbouwing.
 3. GEEF RUIMTE VOOR REACTIE - STOOM LATEN AFBLAZEN. Dus wees stil en geef de ander de tijd om de boodschap tot zich door te laten dringen. De ander zal boos, verdrietig, zwijgend of met tegenwerpingen op de boodschap reageren. Dat verschilt van persoon tot persoon. Ga er niet inhoudelijk op in. Wees wel aandachtig en betrokken. Ga respectvol en empatisch met de reactie om. Toon begrip.
 4. VOLG HET TEMPO VAN DE ANDER. Ga de volgende fase van het gesprek pas in wanneer de ander er aan toe is. Vaak zie je dat de eerste schok voorbij is doordat iemand je aan gaat kijken en vanuit een zekere berusting vragen gaat stellen over hoe verder. Of een soort van punt zet. Dit punt wordt niet in alle gevallen in het gesprek bereikt.
 5. BESPREEK VERVOLGACTIES  (INDIEN MOGELIJK). Bespreek samen hoe het vervolg eruit moet zien. Als de ander nog niet aan deze stap toe is, maak dan een nieuwe afspraak om het vervolg te bespreken.

Wat je zeker niet moet doen tijdens een slecht nieuws gesprek:
 

 • Het uitstellen van de mededeling: mensen voelen zich verraden als je eerst over de vakantie zit te praten terwijl er slecht nieuws mee te delen is.
 • De hang-yourself-methode: de ander door vragen zelf tot de ontdekking laten komen wordt als laf en oneerlijk ervaren.
 • De pil vergulden: de situatie beter voordoen dan deze is. Door het gebruik van verzachtende en verbloemende termen.
 • Rechtvaardiging: te veel argumenten geven, of het herhalen van de boodschap en de argumenten. Dit wordt ervaren als erin wrijven, of zout in de wond. Het roept boosheid op.
 • Don’t shoot de messenger-houding: de aandacht leggen op dat het voor jou lastig /zielig is dat je de boodschap moet brengen.
 • Hit and run methode: het nieuws wordt uitgedeeld, terwijl de ontvanger amper de tijd en de gelegenheid krijgt om te reageren.

Home Methodes & modellen Slecht-Nieuws-Gesprek