Wat is Situationeel Leiding Geven?

Wat is situationeel leiding geven?

In de jaren zeventig ontwikkelden Paul Hersey en Ken Blanchard het model van situationeel leiderschap. Dit model geeft leidinggevenden inzicht in vier verschillende stijlen van leiding geven en biedt handvatten om te kunnen bepalen wanneer welke stijl de beste resultaten geeft. Om het gedrag en de prestatie van een ander te beïnvloeden zal een leidinggevende flexibel met het eigen gedrag moeten kunnen omgaan. Immers verschillen zowel medewerkers als de taken waarvoor zij zich gesteld zien.

Sturing en ondersteuning

Leidinggevenden hebben te maken met taken en met mensen. Om resultaat te boeken zal een leidingevende aandacht moeten geven aan twee kerntaken:

  • STURING: Dit is taakgericht gedrag. Het is de mate waarin de leidinggevende zich bezighoudt met het specificeren van de plichten en verantwoordelijkheden van een individu of groep. Wat, hoe, wanneer, waar, waarmee, met wie, etc.
  • ONDERSTEUNING: Dit is relatiegericht gedrag. De mate waarin een leidinggevende de tweerichtingscommunicatie onderhoudt. Luisteren, aanmoedigen, voorwaarden scheppen, toelichten, begrip tonen, op de ander ingaan, etc.

Wat is situationeel leiding geven?Competentie van de medewerker

Om resultaatgericht aan te sturen zal een leidinggevende bij het verdelen van taken moeten beoordelen of een medewerker dat resultaat zal kunnen behalen wat hij voor ogen heeft. Met andere woorden: ‘Wie kan wat?’ De leidinggevende moet zicht krijgen op de competentie van de medewerker, ofwel de mate waarin de medewerker in staat is om een taak tot een goed einde te brengen.
Daartoe moeten er twee aspecten beoordeeld worden:

  1. Is de medewerker competent?: Niveau van kennis, ervaring, vaardigheid.
  2. Heeft de medewerker de juiste inzet? Niveau van zelfvertrouwen en motivatie.

Deze twee punten moeten worden beoordeeld op basis van waarneembaar gedrag. De punten samen vormen de taakvolwassenheid van de medewerker. Deze taakvolwassenheid is bepalend bij het kiezen van de juiste stijl van leidingeven.

Training: Situationeel Leiding geven

Home Methodes & modellen Wat is Situationeel Leiding Geven?