Wat is de Roos van Leary?

Timothy Leary was een Amerikaanse gedragswetenschapper die heeft onderzocht hoe gedrag, gedrag oproept. Mensen reageren namelijk niet willekeurig op elkaar. Er zijn duidelijke patronen te herkennen. Dit betekent dat het gedrag van A een voorspelbare reactie bij B oproept. Door inzicht in deze actie-reactie-patronen krijg je meer controle over de manier waarop mensen op jou reageren en jij op een ander. We kunnen, door na te denken over de manier waarop we communiceren bewust ingrijpen in processen die meestal automatisch en intuïtief verlopen. En daarmee ongewenste patronen doorbreken.
De actie-reactie-patronen vinden plaats op het betrekkingsniveau. De Roos van Leary helpt ons daarnaar te kijken. Daarbij spelen er twee vragen:

  1. Wie is BOVEN en wie ONDER? Ofwel wie neemt de leiding, is pro-actief, initiatiefrijk en wie volgt, is afwachtend, reactief?
  2. Werken we SAMEN of werken we elkaar TEGEN?

Wat is de Roos van Leary?

Basisprincipes Roos van Leary

BOVEN-gedrag  roept ONDER-gedrag op. ONDER-gedrag roept BOVEN-gedrag op.

TEGEN-gedrag roept TEGEN-gedrag op. SAMEN-gedrag roept SAMEN-gedrag op.

In de 'Roos' kunnen we 8 verschillende posities innemen met daarbij 8 verschillende gedragingen. Geen van de gedragingen is op zichzelf als positief of negatief te kwalificeren. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze wetmatigheden. BOVEN en ONDER kan ook door de hiërarchische relatie kan worden bepaald. Mensen passen hun gedrag aan per situatie. Waar iemand op de ene plek misschien vooral TEGEN gedrag vertoont kan hij op een andere plek vooral aan de SAMEN-kant zitten.

Wat heb je hier nu aan?

Gedrag roept gedrag op. Dat weten we allemaal. Leary ontdekte wetmatigheden in de patronen van actie–reactie. Deze wetmatigheden kunnen je helpen om beter door te hebben wat er gebeurt als jij gedrag vertoont waar je achteraf niet blij mee bent. Waarom iemand je toch weer wist te verleiden om de strijd aan te gaan, of je maar terug te trekken. Inzicht in de eigen patronen helpt je bewust te worden waarom je in bepaalde valkuilen stapt. Dit bewustzijn helpt je om deze patronen te doorbreken. Om in vrijheid een positie in de ‘Roos’ te kiezen en je gedrag zo in te zetten dat het effectief is.

Training: Professioneel in gesprek met interne & externe klanten

Home Methodes & modellen Wat is de Roos van Leary?