Feedback geven: 3 G-model

Feedback geven, 3-G model

Veel problemen in de werksituatie zijn communicatieproblemen. Elkaar misverstaan geeft misverstanden. Een van de sleutels om beter met elkaar te communiceren is het geven en ontvangen van feedback. Feedback geeft informatie over hoe iemand gepresteerd heeft of is overgekomen. Het doel van feedback geven is altijd positief. (in tegenstelling tot kritiek). Met feedback help je de ander om zijn prestatie of de samenwerking te verbeteren. Het 3 G-model help om feedback zo effectief mogelijk te verwoorden.

Gedrag

Zeg wat je feitelijk waarneemt. Zonder oordelen of interpretaties. Speel de bal, niet de persoon. Zeg liever tegen iemand dat hij veel aan het woord geweest is, dan dat hij dominant is. De eerste opmerking laat ruimte voor verandering. De tweede suggereert een onveranderlijke karaktertrek. 

Gevolg 

Het effect aangeven. Benoem de gevolgen van het gedrag van de ander. Benoem het gevolg als een Ik-boodschap. Bespreek het effect van het gedrag op jou, en jouw gevoel daarbij. 

Gewenst gedrag

Biedt een alternatief. Als je feedback geeft, vraag je een ander iets aan zijn of haar gedrag te veranderen. Het is positief en ondersteunend als je daar ander gedrag voor in de plaats stelt. Je biedt de ander mogelijkheden tot groei en verbetering. Wees daarbij realistisch. Houdt oog voor persoonlijke (on-)mogelijkheden.

Training: Feedback op de werkvloer

Home Methodes & modellen Feedback geven: 3 G's