Wat is SMART?

SMART doelen stellen

Een bekende richtlijn om werkbare doelen te formuleren is SMART. Door doelen SMART te formuleren worden vage en vrijblijvende doelen voorkomen. Een SMART-Doel is helder en concreet, geeft duidelijke handvatten om mee te werken en het resultaat te toetsen. Als je een opdracht krijgt die niet SMART is geformuleerd is het aan jou om bij je opdrachtgever goed door te vragen. SMART uitvragen doe je door het stellen van kritische vragen. Met kritische vragen laat je zien
betrokken, nieuwsgierig en zorgvuldig te zijn. Hieronder staan de nodige tips.

Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden


Specifiek
 

Is het doel specifiek en duidelijk geformuleerd? Wat en hoe, in termen van concreet gedrag en concreet resultaat? 

Meetbaar

Hoe is het resultaat te toetsen? Dit is een kwantitatieve uitwerking van specifiek. Door de ander te vragen het doel meetbaar te maken weet je wanneer goed, goed genoeg is.

Acceptabel

Is het een ‘gezond’ doel? Wat zijn de consequenties van het bereiken van het doel voor alle betrokkenen? Zijn er eventuele negatieve bijeffecten? Zijn die acceptabel?

Realistisch

Is het doel haalbaar? Welke invloed is er van omgevingsfactoren? Welke helpend? Welke tegenwerkend?

Tijdgebonden

Wanneer is het doel bereikt? Wanneer is het af?

Home Methodes & modellen Wat is SMART?