Wat is RET? (Rationele Effectiviteit Training)

Rationele Effectiviteit Training

In 1955 introduceerde de Amerikaanse psycholoog dr. Albert Ellis de RET (Rationele Effectiviteit Training) waarin hij stelde dat ieder mens grotendeels zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen welbevinden. Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf.
Ellis ontdekte dat de manier waarop we denken en fantaseren bepaalt hoe we ons voelen en ook hoe we ons opstellen en gedragen. Daarmee stelt de RET dat we zelf grotendeels onze gevoelens ‘maken’. Die gevoelens zijn vervolgens van grote invloed op ons gedrag en op ons vermogen om met verschillende situaties om te gaan. Bij het ontwikkelen van de RET liet de grondlegger Albert Ellis zich inspireren door de Griekse wijsgeer Epicetus die stelde:

“Het zijn niet de gebeurtenissen die de mensen angstig maken, maar slechts de wijze waarop de mensen ze bekijken…”

Met onze gedachten creëren we een selffulfilling prophecy. Ofwel een voorspelling die direct of indirect leidt tot het uitkomen van die voorspelling. De vraag alleen is: Voorspellen we de ongewenste of de gewenste uitkomst?

De RET wijst ook nog eens op het feit dat mensen zich vaak laten leiden door irrationele gedachten. Dat wil zeggen: gedachten die niet met objectieve feiten te bewijzen zijn. We zijn zo gewend aan deze gedachten dat we ze in eerste instantie niet herkennen als irrationeel. Het doorbreken van ongewenste irrationele gedachtengangen, met ongewenste gevoelens en ongewenst gedrag als gevolg, is te leren. Het begint bij het leren onderscheiden van irrationele en rationele gedachten.

Irrationele gedachten zijn als volgt te herkennen:

  • Koppelen van een eigen norm, voorbijgaand aan feiten (Omdat ik het er niet mee eens ben mag het niet gebeuren!).
  • Overgeneralisatie, in strijd met logica (Als dit slecht gaat, deug ik helemaal nergens meer voor!).
  • Absolute en/of overdreven stellingname.

De vijf meest voorkomende irrationele gedachtengangen zijn:

  1. Fanatiek perfectionisme; ik mag geen fouten maken!
  2. Rampendenken; Het lukt me nooit!, Alles loopt mis!, ‘T wordt een ramp!, enz.
  3. Lage frustratie tolerantie; ik kan niet tegen kritiek!, Dat zou ik niet kunnen verdragen!, Dat is te moeilijk/te zwaar voor mij!
  4. Liefdesjunk; iedereen moet mij altijd aardig vinden!
  5. Eisen aan anderen & de wereld; de wereld zou anders/beter/rechtvaardiger in elkaar moeten zitten! Anderen moeten zich gedragen volgens mijn waarden en noemen!

Rationele gedachten leiden tot het stellen van realistische doelen en realistische eisen aan jezelf. Door zich te trainen om irrationele gedachten te herkennen en om te buigen in rationele gedachten krijgen mensen grip op hun gevoelens en is het makkelijker om effectief gedrag te kiezen. De RET geeft hiertoe duidelijke handvatten.
In een RET-training leer je beter met lastige situaties omgaan. Voor iedereen die met meer ontspanning zijn doelen wil bereiken.

Training: Emotioneel weerbaar door RET

Home Methodes & modellen Wat is RET?